Hulp bij aanvraag Erfgoedvrijwilligersregeling

Voor het indienen van een aanvraag in het kader van de Erfgoedvrijwilligersregeling maken we gebruik van het reguliere aanvraagformulier voor projecten bij het Cultuurfonds. Om het aanvragen voor deze specifieke regeling te stroomlijnen en eenvoudiger te maken geven we hieronder een aantal aanwijzingen voor het correct indienen van een aanvraag.

Bij het indienen van de aanvraag gaat u als aanvrager akkoord met het feit dat uw gegevens ook met het Hendrik Muller fonds worden gedeeld volgens de richtlijnen van het AVG.

Scherm 01 van 13

Vink hier organisatie aan en kies bij "Waar wilt u uw aanvraag doen?" voor "Landelijk".

Scherm 02 van 13

Vink hier stichting of vereniging, kerkbestuur of anders aan.

Scherm 03 van 13

  • Kies bij activiteit voor “overdragen (kennis/vaardigheid)” of “aankopen (overig)”
  • Kies bij werkterrein voor "monumentenzorg"

Scherm 04 van 13

De op dit scherm genoemde inzendtermijnen zijn niet van toepassing, deze gelden alleen voor reguliere aanvragen.
De inzendtermijn voor aanvragen van de erfgoedvrijwilligersregeling is t/m 31 december 2021.

Scherm 05 van 13

Indien u al eerder bij het Cultuurfonds heeft aangevraagd vul hier dan "Ja" in, zo niet "Nee".

Scherm 06 van 13

Start uw projecttitel altijd met "Erfgoedvrijwilligersproject:"

Over de samenvatting van het project:

Hier kunt u de samenvattende tekst opvoeren voor het erfgoedvrijwilligersproject: 

Vrijwilligersregeling educatieve middelen: [korte samenvatting project in een paar woorden]. Het doel is om […]. Aan de stichting zijn [aantal] vrijwilligers verbonden. De externe kosten worden begroot op € […] voor [samenvatting belangrijkste onderdelen].

Voorbeeld van de vorige regeling:

Vrijwilligersregeling educatieve middelen: Modernisering van de website en de aanschaf van een presentatiescherm voor aan boord. Het doel is om meer bekendheid voor de Avontuur te krijgen en de mogelijkheden voor educatie tijdens de vaartochten te vergroten. Aan de stichting zijn 40 vrijwilligers verbonden. De externe kosten worden begroot op € 3116 voor het verbouwen van de website en de aanschaf van materialen.

Graag vragen we u zich aan dit format te houden. Meer informatie over het doel en de inhoud van het project kunt u in scherm 11 als word-document uploaden.

Geef aan wat het project uitzonderlijk maakt (max. 1.000 tekens):

Hier kunt u kort omschrijven wat het project bijzonder maakt. Bijvoorbeeld: welke nieuwe doelgroep zal worden bereikt of wat zullen de vrijwilligers leren om de toegankelijkheid te vergroten?

Vermeld de belangrijkste betrokkenen bij het project (max. 1.000 tekens)

Vul hier de namen in van betrokken leveranciers, tekstschrijvers, webbouwers etc.

Wie is er van de eigen organisatie betrokken bij het project?

Over de vraag of het een terugkerend evenement betreft:

Vul hier ‘Nee’ in. Vul alleen ‘Ja’ in indien het project een vervolg op een eerder door het Cultuurfonds ondersteund project betreft.

Scherm 08 van 13

Vul de startdatum en einddatum in en uw locatie als organisatie.

Als u het nog niet weet, kunt u ‘Startdatum onbekend’ en ‘Einddatum onbekend’ aanvinken.

Scherm 09 van 13

Vink hier "algemeen publiek" en "achterban" aan.

Indien uw aanvraag een lespakket betreft of betrekking heeft op een specifieke doelgroep, kunt u deze ook aanvinken.

Vul hier kort in via welk middel u hen wil bereiken: mobiele applicatie, website, social media etc.

Scherm 10 van 13

  • Vul in de linkerkolom van ‘Globale begroting en dekkingsplan’ de kosten in.
  • Vul in de rechterkolom van ‘Globale begroting en dekkingsplan’ de ‘gevraagde bijdrage*’ en ‘eigen investering/bijdrage’ in.

Let op: de organisatiekosten en de vrijwilligersuren worden als eigen bijdrage beschouwd.

Scherm 11 van 13

De volgende hieronder genoemde bijlagen hoeven NIET te worden bijgevoegd voor de erfgoedvrijwilligersregeling:

  • Educatieplan (mits de aanvraag extra uitleg behoeft)
  • Publiciteitsplan
  • Overzicht recente activiteiten

Wat betreft de Toelichting ‘Projectbegroting’ en ‘Dekkingsplan’: 

  • Voor de projectbegroting volstaat de opsomming van de externe kosten gespecificeerd in materialen en inhuur en de eigen kosten gespecificeerd in begeleidingskosten en uitvoeringskosten.
  • Een dekkingsplan is niet direct noodzakelijk tenzij er voor het project meerder instanties worden aangeschreven.