Informatie aanvraag instrument

Informatie voor musici die in 2022 een aanvraag bij het Prins Bernhard Cultuurfonds willen doen voor aanschaf van een muziekinstrument

Wie kan aanvragen en wat zijn de criteria?

Musici die recent (vanaf 2019) succesvol een Nederlandse conservatoriumopleiding hebben afgesloten of een relevante masteropleiding in Nederland volgen, kunnen een aanvraag indienen. Bij de beoordeling van de aanvraag zijn onder meer een goede/interessante speellijst, onderbouwde motivatie, cv en aanbevelingsbrieven (bij voorkeur niet van de eigen docent/docenten) bepalend voor de slagingskans. De geluidsopnamen die worden aangeleverd moeten van recente datum zijn en een veelzijdig beeld geven van het spel.

Om in aanmerking te komen moet je de Nederlandse nationaliteit hebben of minimaal drie jaar in Nederland wonen.

Je kunt niet aanvragen als je wel aan bovenstaande criteria voldoet maar een master volgt (of binnenkort gaat volgen) in het buitenland.

Voor welk instrument kan een aanvraag worden ingediend?

Blaasinstrumenten, slagwerk, (bas)gitaar en dergelijke.

Er kan niet worden aangevraagd voor strijkinstrumenten (ook niet voor strijkstokken), piano’s, vleugels of harpen. Voor deze instrumenten willen wij attenderen op de mogelijkheden bij het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds en Stichting Eigen Muziekinstrument.

Hoe hoog is het bedrag dat kan worden toegekend?

Het Cultuurfonds kan maximaal € 7.500 toekennen en niet meer dan 75% van de aanschafwaarde.

Wanneer moet een aanvraag ingediend worden?

De deadline voor 2022 is 1 april. Je kunt je aanvraag indienen via de website van het Cultuurfonds, zie www.cultuurfonds.nl. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Waar moet je op letten?

Het instrument mag pas worden aangeschaft nadat de aanvraag is behandeld.

Alleen instrumenten die door een leverancier of bouwer worden verkocht komen in aanmerking.

Lees ook de informatie die te vinden is op onze website (www.cultuurfonds.nl) onder het kopje aanvragen.

Voor vragen kan in de ochtend telefonisch contact opgenomen worden met het Cultuurfonds (020-5206130).