Anjeractie

De Anjeractie is de jaarlijkse collecte van het Cultuurfonds: verenigingen en stichtingen collecteren online of op straat. De helft van de opbrengst is voor de eigen clubkas, de andere helft voor cultuur en natuur in de regio.

Geld nodig voor een nieuw blaasinstrument of nieuw repertoire. Of voor een speciale theaterproductie met nieuwe kostuums? Doe dan met je vereniging of stichting mee aan de Anjeractie.

Voor vragen, neem contact op met:
Hedwig Paesbrugge
landelijk coördinator Anjeractie
020 520 6130
H.Paesbrugge@cultuurfonds.nl

Collecteren

Collecteren kan natuurlijk online óf met een collectebus deur-aan-deur. Maar ook op straat of plein. De jaarlijkse collecteweek is van 27 mei tot en met 2 juni 2018.

Leden van culturele verenigingen of stichtingen en betrokken buurtbewoners kunnen zich inzetten als collectant. Heeft jouw vereniging geld nodig voor kostuums, instrumenten of een mooi decor? Doe dan mee! De helft van het opgehaalde geld is voor de clubkas en de andere helft gaat naar cultuur en natuur in jouw provincie.

Collecteren kan via het speciale crowdfundingplatform www.anjeractie.nl . Meld je club of vereniging op dit platform aan vanaf 15 februari 2018. Tot medio juni 2018 kan dan via dit platform geld worden opgehaald.

Daarnaast wordt er in de speciale Anjeractie-week deur-aan-deur gecollecteerd. Langs de huizen in jouw buurt of op straat in jouw dorp, gemeente of stad. 

Coördineren

Wilt je niet collecteren, maar kun je goed organiseren? Wordt dan coördinator van de Anjeractie bij jou in de buurt. Meld je nu aan per mail: anjeractie@cultuurfonds.nl 

Als coördinator van de Anjeractie ben je de spil van de collecte bij jou in de wijk. Je stuurt lokaal de collecterende verenigingen en individuele collectanten aan, zorgt voor distributie van collectematerialen, creëert regionale media-aandacht en handelt de Anjeractie financieel af.

Promotiematerialen

Om jouw vereniging extra te helpen, stelt het Prins Bernhard Cultuurfonds allerlei promotiemateriaal ter beschikking zoals een digitale wervingsflyer voor collectanten, commercials voor op de website van de vereniging en persberichten om de Anjeractie binnen de eigen club te promoten.
Vanaf 15 februari zijn deze materialen hier te vinden.