Prijzen, onderscheidingen, beurzen en stipendia

Het Prins Bernhard Cultuurfonds reikt elk jaar meerdere prijzen, onderscheidingen, beurzen en stipendia uit.

Om vrijwilligers te eren, om talent aan te moedigen of als bekroning van een oeuvre. Daarnaast hebben we beurzen en stipendia voor aanstormend en bewezen talent.

Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs

Deze oeuvreprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of instelling met een bijzondere staat van dienst op gebied van cultuur of natuur. Bij de prijs hoort een vrij besteedbaar bedrag van € 75.000. 

Martinus Nijhoff Vertaalprijs

De Martinus Nijhoff Vertaalprijs is de belangrijkste prijs voor  literaire vertalers. De prijs van 35.000 euro wordt elk jaar uitgereikt aan een vertaler die buitenlandse literatuur vanuit een andere taal naar het Nederlands vertaalt. Eens in de vijf jaar gaat de prijs daarnaast ook naar een vertaler die uit het Nederlands vertaalt naar een andere taal. De prijs wordt sinds 1955 uitgereikt, ter nagedachtenis aan dichter en vertaler Martinus Nijhoff.

Charlotte Köhler Prijs

De Charlotte Köhler Prijzen zijn aanmoedigingsprijzen voor jong talent (tot 35 jaar) in beeldende kunst en theater. De prijzen - van elk € 30.000 -  werden in 1988 bij legaat ingesteld door actrice Charlotte Köhler (1892-1977).  

VriendenLoterij Museumprijs

Samen met de VriendenLoterij loven we jaarlijks de VriendenLoterij Museumprijs uit, een prijs van € 100.000. Musea in een steeds wisselende categorie dingen mee naar de prijs. Een jury nomineert welke musea in aanmerkingen komen, waarna het publiek de uiteindelijke winnaar kiest. Bekijk de laatste VriendenLoterij Museumprijswinnaar.

Zilveren Anjer

Jaarlijks reikt het Cultuurfonds de Zilveren Anjer uit aan maximaal vijf personen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor cultuur of natuur. Het is een eerbetoon en geen prijs. Er is dus geen geldbedrag aan verbonden. Lees hier wie de drie Zilveren Anjers van 2020 kregen

De Zilveren Anjer wordt sinds 1950 uitgereikt en gefinancierd vanuit de nalatenschap van verzetsstrijder Thijs Taconis. De Zilveren Anjers worden jaarlijks uitgereikt door Prinses Beatrix. Iedereen kan kandidaten voor de Zilveren Anjer voordragen

Stipendia

Pop Stipendium
Met het Pop Stipendium wil het Cultuurfonds een veelbelovend popartiest of popband bekronen en stimuleren zich verder te ontwikkelen. Drie artiesten worden genomineerd op voordracht van een jury en de winnaar ontvangt een bedrag van € 10.000.

Cultuurfonds Mode Stipendium
Dankzij een gift van een anonieme mecenas wordt jaarlijks het Cultuurfonds Mode Stipendium van € 50.000 uitgereikt. Het stipendium is bedoeld voor getalenteerde, Nederlandse modeontwerpers die uitmunten in artistieke kwaliteit, om zich artistiek en zakelijk verder te ontwikkelen. Aan het Cultuurfonds Mode Stipendium is ook een onderscheidingsteken verbonden: een ketting ontworpen door Atelier Ted Noten die van ontvanger op ontvanger wordt doorgegeven.

Documentaire Stipendium
Dit stipendium van € 50.000, ingesteld door een anonieme mecenas, is een stimuleringsprijs voor documentairemakers met bewezen kwaliteiten. Met het bedrag krijgt de documentairemaker de gelegenheid een film te maken.

Wim Bary Stipendium
Het Wim Bary Stipendium wordt eens in de twee jaar uitgereikt. De € 7.500 is bestemd voor een talentvolle theatermaker (tot 35 jaar) met een klein maar veelbelovend oeuvre, die werkzaam is achter de schermen als regisseur, choreograaf, scenograaf of componist.

Harry Wich Stipendium
Stipendium voor theatervormgeving wordt in nagedachtenis van de scenograaf uitgereikt aan een talentvolle student met gevoel voor theater. Met € 15.000 kan de winnaar een jaar in het buitenland studeren. Een jury kiest de winnaar uit de voordracht van de opleidingen.

Conservatoren Stipendium
Dit stipendium stimuleert tegelijkertijd wetenschappelijk onderzoek en werkervaring van junior conservatoren bij Nederlandse kunstmusea. Met de bijdrage wordt een zittende conservator een bepaalde periode vrijgesteld voor onderzoek en wordt zijn of haar werk overgenomen door een aankomend conservator. Kunstmusea die niet beschikken over een (deels) door de overheid gefinancierd wetenschappelijk onderzoeksbudget kunnen een aanvraag indienen. Per jaar zijn maximaal vier stipendia beschikbaar van € 25.000.

TheaterTekstTalent Stipendium
In samenwerking met een mecenas is het TheaterTekstTalent Stipendium opgesteld om het theater een kwaliteitsimpuls te geven. Met een jaarlijks bedrag van € 12.500 kunnen toneelschrijvers een nieuw stuk schrijven. Ook is er € 22.500 beschikbaar als startbijdrage voor de uitvoering van het stuk.

Margit Widlund Stipendium
Het Margit Widlund Stipendium wordt eens in de twee of drie jaar uitgereikt. Het bedrag van 2.500 euro is bestemd voor een talentvolle jonge zangeres die recent een Cultuurfondsbeurs heeft ontvangen. Naast het geldbedrag krijgt de laureaat de mogelijkheid om een concert te geven.

Cultuurfondsbeurzen

Talentvolle afgestudeerde academici (MA) en HBO’ers (BA) uit alle disciplines kunnen in aanmerking komen voor een Cultuurfondsbeurs, om zo een verdere stap te zetten naar een toekomst als wetenschapper, acteur, beeldend kunstenaar, musicus of danser. De beurzen zijn bedoeld voor vervolgopleidingen in het buitenland met een minimale duur van een jaar - die leiden tot een tweede Mastertitel of een aanverwante graad - of voor vervolgonderzoek in het buitenland met een minimale duur van drie maanden.

Er zijn ook beurzen voor kortere opleidingen, workshops en masterclasses voor muziek. 

Prijzen en onderscheidingen van de provinciale afdelingen

Drenthe
Drentse Anjer Prijs
Met de Drentse Anjer Prijs wil het Cultuurfonds zijn waardering uitspreken voor culturele organisatoren die een stimulerende bijdrage leveren c.q. een belangrijke impuls geven aan het culturele klimaat van Drenthe. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt en bestaat uit een bedrag van € 5.000.

Groene Anjer Prijs
Met de Groene Anjer wil het Cultuurfonds waardering uitspreken voor vrijwilligers die zich inzetten voor natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe. De Groene Anjer wordt vanaf 2020 tweejaarlijks uitgereikt en bestaat uit een bedrag van € 3.000. 

Flevoland
Lelyprijs
De Lelyprijs gaat naar personen of organisaties die zich onderscheiden op het gebied van cultuur of natuur in Flevoland. Het is een geldprijs van € 2.500 euro en een kunstwerk van Siemen Bolhuis.

Friesland
Friese Anjer
Het Cultuurfonds Friesland eert jaarlijks een persoon, vereniging of instelling die zich heeft ingezet voor de Friese cultuur. De Friese Anjer is een prijs van € 2.500.

Talentprijs
De Talentprijs wordt voor het eerst en gelijk met de Friese Anjer uitgereikt. Die onderscheiding bestaat sinds 1991. De Talentprijs is in 2020 in samenspraak met Friesland Pop toegekend en is bedoeld voor een begaafd persoon of een getalenteerde groep die een bijzondere, artistieke prestatie heeft geleverd binnen de popmuziek én de potentie heeft een succesvolle carrière op te bouwen door zich nog verder te ontwikkelen. De winnaar ontvangt naast een oorkonde van1.500 euro van het Cultuurfonds ook 500 euro van Friesland Pop.  

Gelderland
De Gelderse Bokaal
Deze onderscheiding gaat om het jaar naar iemand die zich heeft ingezet voor cultuur of natuur in Gelderland. Naast de speciaal voor de winnaar ontworpen Gelderse Bokaal, bestaat de prijs uit een geldbedrag van € 5.000 voor een project op het werkterrein van het Cultuurfonds. Daarnaast ontvangen nog twee personen € 1.000 onder dezelfde voorwaarden.

De Gelderse Pauwenveer
De Gelderse Pauwenveer gaat elke twee jaar naar een in Gelderland gevestigde instelling op het gebied van cultuur of natuur. De winnaar ontvangt € 25.000 om te besteden aan een doel op het werkterrein waarop hij of zij actief is. Ook zijn er nog twee prijzen van € 5.000 elk..

Groningen
Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst
De Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst wordt aan een amateurkunstenaar of vereniging uitgereikt die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd in het afgelopen jaar. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 5000 euro. De winnaar is een jaar lang ambassadeur voor kunst en cultuur in Groningen. Onze definitie van amateurkunst is dat deze persoon of instelling zich niet beroepsmatig bezighoudt met kunst en cultuur.

Limburg
Inspiratieprijs
Deze prijs gaat ieder jaar een persoon of organisatie met een bijzondere staat van dienst op het gebied van letteren, virtual art, e-culture, beeldende kunst, muziek, theater, dans, geschiedenis, natuurbehoud of monumentenzorg. De prijs bestaat uit € 10.000 en een glasobject van de kunstenares Ruth Houkes.

Noord-Brabant
Cultuurprijs
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant reikt jaarlijks de Cultuurprijs uit aan een persoon of organisatie voor bijzondere prestaties en verdiensten voor de cultuur en/of natuur in Noord-Brabant. De toekenning van de prijs brengt de professionaliteit van de laureaat en de hoge opvatting van het kunstenaarschap tot uitdrukking. Aan de Cultuurprijs is een bedrag van €10.000,- verbonden. 

Designprijs
Iedere twee jaar reikt het Cultuurfonds Noord-Brabant de Designprijs uit, beurtelings aan een gearriveerd ontwerper en aan een aankomend talent. Aan de Designprijs is een bedrag van € 10.000 verbonden. Dit jaar gaat de designprijs naar Bart Hess.

Brabant Bokaal
De Brabant Bokaal is een eerbetoon aan personen die zich als vrijwilliger bijzonder inzetten voor de Brabantse cultuur en natuur. Jaarlijks worden maximaal drie personen met de Brabant Bokaal onderscheiden. De bokaal en de bijpassende gouden draagspeld zijn ontworpen en gemaakt door de jonge talentvolle Brabantse kunstenaar Eelco Veenman.

Noord-Holland
Culturele Prijs Noord-Holland
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die zich bijzonder heeft ingezet voor cultuur, amateurkunst of natuurbehoud in de provincie. Aan de prijs is € 10.000 verbonden.

Overijssel
De Cultuurprijs en Talentprijs
De Cultuurprijs Overijssel is een waarderingsprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon, groep van personen of organisatie, na een procedure van nominatie en selectie. Ook wordt er een jaarlijkse Talentprijs beschikbaar gesteld, waarvoor dezelfde procedure geldt. De prijzen worden mogelijk gemaakt door Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en Provincie Overijssel. Voor de uitreiking werkt de stichting samen met Zwolse Theaters. Zie voor meer informatie www.cultuurprijsoverijssel.nl.

Zeeland
Stimuleringsprijs
De Stimuleringsprijs, waar € 10.000 aan verbonden is, is bedoeld voor met name jonge vrijwilligers of amateurs, die individueel of in georganiseerd verband een project willen uitvoeren dat uitstijgt boven hun reguliere activiteiten. De prijs wordt jaarlijks gegeven aan projecten op gebied van wetenschap, literatuur, beeldende kunst, audiovisuele kunst, muziek en muziektheater, dans, theater, cultuur- en natuurbehoud.

De Goessche Diep Fondsprijs
De Goessche Diep Fondsprijs van € 2.500 is een blijk van waardering voor excellent werk of een opvallend initiatief van een persoon of instelling op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Zeeland.

Zuid-Holland
Cultuurprijs Zuid-Holland
Deze prijs gaat naar een in Zuid-Holland gevestigde of daar werkzame laureaat die uitblinkt in een van de kunst- of ontwerpdisciplines, erfgoed, natuur of educatie. Aan de prijs is € 15.000 verbonden.