Veelgestelde vragen

Wanneer vindt deze landelijke mobiele collecte plaats? 

Dit jaar vindt de mobiele actie van het Cultuurfonds plaats van 28 mei tot en met 5 juni 2021. 

 Het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert al sinds 1946 de Anjeractie. Het is de oudste collecte van Nederland. Ieder jaar collecteren honderden organisaties voor hun vereniging én voor het Cultuurfonds. Vorig jaar is de actie voor het eerst mobiel georganiseerd: geen bussen en collectanten meer langs de deur. Het Cultuurfonds gaat op diezelfde voet verder. Het is veiliger voor de collectant én makkelijker voor de organisatie. Er is nog steeds grote noodzaak om lokale cultuurorganisaties te steunen. Vandaar dat het Cultuurfonds de hele netto opbrengst weer teruggeeft aan de organisaties die collecteren.   

Wanneer start de mediacampagne? 

De mediacampagne voor radio en socials start dinsdag 25 mei as. Tevens hebben wij advertentie ruimte voor tv en dag- plus regionale bladen ingekocht. De verschillende uitingen volgen z.s.m. 

Vervangt deze mobiele actie de huis-aan-huis collecte? 

Jazeker, u kent onze actie misschien als de Anjeractie, voorheen de huis-aan-huis-collecte van het Cultuurfonds. Vorig jaar is deze actie in een modern, makkelijk en veilig jasje gestoken. Op deze voet gaan we verder.  

Wat zijn de voorwaarden om mee te mogen doen?  

De minimum leeftijd voor het gebruik van Whatsapp is 16 jaar in de EU. Dus je moet 16 jaar of ouder zijn om de berichten (apps en sms) te mogen verspreiden. 

Hoe werkt doneren met een idealQRcode? 

U heeft een verzoek van uw lokale vereniging gekregen, zij hebben u gevraagd hun doel te ondersteunen. Via het scannen van de idealQRcode kunt u veilig, eenmalig en anoniem doneren. 

  • Stap 1. Scan de QR-code met de mobiele camera, bankieren-app of QR-scanner. 
  • Stap 2. QR-code gescand? Volg alle stappen in beeld. 
  • Stap 3. Het voorgestelde bedrag kan worden aangepast. 
  • Stap 4. Gelukt? Het gedoneerde bedrag komt via het Cultuurfonds bij de lokale vereniging/organisatie binnen.

Goed om te weten: de gever zal het altijd het volgende rekeningnummer bij de Deutsche Bank zien: Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds via Stichting Derdengelden Cm Payments, NL54 DEUT 0265 2518 34.  

Het Cultuurfonds verzendt, vanwege het mobiele karakter van deze actie, geen persoonlijke brieven met een QRcode. Mocht u een dergelijke brief uit naam van het Cultuurfonds per post ontvangen, dan zou dit om phishing kunnen gaan. Ga hier niet op in en bel ons eerst wanneer u twijfelt. 

Bij het scannen van de QRcode zie ik dat er een bedrag wordt overgemaakt naar de Deutsche Bank 

Ja, dit klopt! De gegevens die de gever ziet zijn:
Naam: Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds via Stichting Derdengelden Cm Payments. Rekeningnummer: NL54 DEUT 0265 2518 34 

Is het doneren via mobiel en idealQRcode veilig? 

Het Cultuurfonds vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens van al haar relaties essentieel. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het Cultuurfonds. Zo houden wij de regie zelf in handen.   

Het Cultuurfonds heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico's van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.  

Omdat deze veiligheid bij het Cultuurfonds voorop staat, werken wij met een gerenommeerd en betrouwbaar bedrijf, dat gespecialiseerd is in mobiel collecteren. De Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Jantje Beton en het KWF gebruiken dezelfde techniek. Daarnaast zijn de mobiel bankieren-apps ook goed beveiligd.  

Het Cultuurfonds verzendt, vanwege het mobiele karakter van deze actie, geen persoonlijke brieven met een QRcode,. Mocht u een brief ontvangen dan is dit fishing. Ga hier niet op in.   

Wie krijgt de opbrengst? En waar gaat het naar toe? 

De deelnemende lokale organisaties, stichtingen of verenigingen mogen de gehele opbrengst houden. Zij hebben vooraf hun doelen omschreven. Deze zag u staan in de berichten tijdens de mobiele collecte en/of in de communicatie middelen waarin u de idealQRcode vond. Tevens kunt u, indien u geen persoonlijke appje of berichtje van uw lokale organisatie kreeg, een algemene gift aan het Cultuurfonds doen, deze zullen landelijk over de verschillende thema’s en/of programma’s evenredig worden verdeeld.  

Andere vragen? 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, stuur dan een e-mail naar actie@cultuurfonds.nl en vermeld hierbij uw naam en telefoonnummer. We zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.  

Dank voor uw aandacht en wij hopen, net als u, op een succesvolle actie!