Laudatio Els Blokker-Verwer

Mevrouw Blokker,

1956

Ter nagedachtenis aan haar echtgenoot, de kunstenaar William Singer, laat Anna Singer een museum na aan de gemeenschap, waarin de werken van haar man en hun kunstverzameling kunnen worden ondergebracht. [Hierbij schenkt zij eveneens een concertzaal en beeldentuin.] Het is een cadeau uit liefde voor het kunstenaarsdorp Laren, waar het Amerikaanse echtpaar jarenlang verblijft, en uit liefde voor de kunst. Een jaar later mag Anna Singer voor dit royale gebaar een Zilveren Anjer in ontvangst nemen.

2018

Mevrouw Blokker, u besluit dat de tijd rijp is om de muren rondom uw bijzondere kunstcollectie af te breken. De werken moeten beschikbaar zijn voor iedereen, met museum Singer Laren als het nieuwe thuis. Verdrietig genoeg heeft u die bewonderenswaardige beslissing alleen moeten maken, mevrouw Blokker; uw echtgenoot overleed in 2011. Uw schenking is een ode aan hém.

Het verzamelavontuur van u en uw echtgenoot begint eind jaren zeventig met een verhuizing naar het Gooi. Al gauw ontvlamt er een vuur voor de vernieuwende schilderkunst uit het eerste kwart van de twintigste eeuw. Jullie houden van de kleurige werken, geschilderd uit gevoel. Die veelal taferelen in de natuur laten zien. Of danseressen, bloemenpracht en portretten; de lichtheid en schoonheid van het leven.

Steeds meer werken komen onder uw hoede. Topstukken van onder anderen Leo Gestel, Kees van Dongen en Carel Willink, en tientallen schilderijen van kunstenaar Jan Sluijters. De collectie krijgt de naam Nardinc, een vernoeming naar jullie huis, Huize Nardinclant. En het is daar waar jullie ervan genieten. De fleurige doeken bieden inspiratie, plezier en troost, na al het harde werken dat voor jullie als ondernemersgezin vanzelfsprekend is.

Niet alleen het Singer wordt ruim bedeeld, veel meer organisaties kunnen op uw generositeit rekenen, mevrouw Blokker. Culturele instellingen als het Koninklijk Concertgebouworkest, waarvoor u een van de repetitiestudio’s mogelijk maakt, en het Nationale Opera & Ballet, dat dankzij uw giften grootster kan uitpakken met educatieve programma’s. Ook steunt u het Leerorkest, waardoor duizenden kinderen – voor wie dat niet vanzelfsprekend is – een muziekinstrument kunnen leren bespelen. Uw rijkdom, mevrouw Blokker, is er een om te delen. En dat doet u in alle bescheidenheid, en met een warme glimlach voor iedereen.

Speciale aandacht heeft u voor instellingen met een meer sociaal karakter – we willen het hier zeker genoemd hebben. Dan gaat het veelal om jonge mensen met een beperking aan lichaam of geest. Het eerste Papageno Huis, voor autistische jongeren bijvoorbeeld, of de mooie jaarlijkse traditie die u ook na het overlijden van uw echtgenoot vol enthousiasme heeft voortgezet: de zogeheten Gouden Week in maart, waarin u met een groep blinden en slechtzienden gaat skiën in Zwitserland.

In 2022 zal uw Nardinc Collectie zich in al haar glans en grootsheid aan de wereld tonen. Een geschenk voor iedereen, dat Singer Laren mag uitpakken. Hiertoe breidt het museum uit met een nieuwe vleugel. En ook de realisatie van deze aanbouw, mevrouw Blokker, maakt u mogelijk, evenals het toekomstig beheer en behoud ervan.

De bestaande museumcollectie en uw verzameling sluiten fraai op elkaar aan en zullen samen het verhaal en de bloei van het Nederlands modernisme gaan vertellen. Het betekent voor de kunstwereld een reusachtig ‘knijp-me-in-de-arm-moment’, en het is een buitengewone aanwinst voor het nationaal cultureel erfgoed.

Dankzij u, mevrouw Blokker, is de cirkel rond. Anna Singer en Els Blokker. Twee vrouwen met hartstocht voor de kunst. Die handelen ter nagedachtenis aan hun geliefden, en voor wie delen vanzelfsprekend is. Mevrouw Blokker, u bent een moderne mecenas van ongekende klasse. Met uw schenking heeft u de Nederlandse kunst voor altijd verrijkt. Als eerbetoon daarvoor overhandigen wij u met ontzag en plezier onze Zilveren Anjer.