Vergaderdata & Adviescommissie

Inzendtermijnen

Onze adviescommissie vergadert vier keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld. Hieronder vind je de vergaderdata van de commissie en de data waarop een project ingediend moet zijn.  

Vergaderdata 2021Uiterste inleverdatum:
9 maart 12 januari
15 juni13 april
5 oktober 13 juli
7 december12 oktober

Adviescommissies

Adviescommissie Muziek

Roland Kieftvoorzitter, directeur Stichting Omroep Muziek
Idske Bakker, directeur Stichting Eigen Muziekinstrument
Orville Breeveld, marketeer, gitarist, muziekdocent en componist
Yolanda Davids, artistiek/zakelijk leider Muziekmeesters Westland, projectleider Rosa Spier Harp Concours, harpiste
Maike Fleuren, eigenaar Firma Fleuren, bureau voor (onder meer) projectcoördinatie op het terrein van popmuziek
Mijke Loeven, directeur Bimhuis
Peter Tra, programmeur TivoliVredenburg
Mark Vondenhoff, hoofd afdeling klassieke muziek, dirigent en CMS aan Prins Claus Conservatorium Groningen
Peppie Wiersma, artistiek directeur LUDWIG, slagwerker

secretariaat: Ellen Overweel

Adviescommissie Beurzen muziek

Roberta Alexander, operazangeres/sopraan
Brandt Attema, bastrombonist Radio Filharmonisch Orkest, Nederlands Blazers Ensemble en Nieuw Trombone Collectief
Friederike Darius, fluitist en artistiek producer/medewerker talentontwikkeling Metropole Orkest
Hans Eijsackers, pianist, professor/docent Robert Schumann Hochschule Düsseldorf, Koninklijk Conservatorium Den Haag
Eleonore Pameijer, fluitiste, artistiek leider Leo Smit Stichting
Sven Tepl, artistiek dir. Residentie Orkest, hoofdvakdocent altviool & kamermuziek Conservatorium van Amsterdam
Jeroen van Vliet, jazz-pianist
Hans Woudenberg 

secretariaat: Ellen Overweel