Nalaten

Als u cultuur en natuur liefheeft, kunt u er ook na leven aan bijdragen met een nalatenschap: een mooie manier om aan toekomstige generaties door te geven wat in uw leven van grote waarde is.

Nalaten kan aan één van de werkterreinen van het Cultuurfonds, maar u kunt ook kiezen voor het werk van het Cultuurfonds in het algemeen of een specifiek onderwerp, zoals cultuur of natuur in de provincie van uw keuze.

De Nalatenschap

In De Nalatenschap van SBS6 hoort u het levensverhaal van mensen die de wens hebben om na hun dood iets te betekenen voor een ander. Sommigen kiezen er daarom voor om een goed doel in hun testament op te nemen. 

De uitzending over het Prins Bernhard Cultuufonds vertelt het verhaal van Bart en Nelleke de Graaf. Bart (71) en Nelleke (63) de Graaf zijn al jarenlang ambassadeurs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het echtpaar draagt cultuur en natuur al sinds jaar en dag een warm hart toe. Een logische keuze dat hun nalatenschap ten goede komt aan het Prins Bernhard Cultuurfonds.  

Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitzending of wilt u meer weten over nalaten aan het Cultuurfonds? Lees dan hieronder verder! 

Klik op de afbeelding hierboven op de aflevering te bekijken.

Inrichting testament

U kunt het Cultuurfonds begunstigen met een legaat of erfstelling. Bij het opmaken van een testament moet er altijd tenminste éen erfgenaam zijn. Deze treedt in de rechten en plichten van de erflater. Daarnaast kunt u één of meerdere legaten opnemen waarbij u vastlegt dat u een geldbedrag of (on)roerend goed nalaat aan iemand of aan een instelling. Uw nalatenschap wordt, na afgifte van de legaten en aftrek van de kosten, onder de erfgenamen verdeeld.

Als u het Cultuurfonds benoemt tot legataris of erfgenaam kunt u in uw testament de bestemming aangeven voor het bedrag of de opbrengsten van uw nalatenschap.

Wat is uw wens voor later?

Als bestemming voor de opbrengsten van uw nalatenschap kunt u in uw testament een keuze maken uit de volgende mogelijkheden: 

 • De organisatie van het Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Een specifiek werkterrein van het Cultuurfonds
 • De cultuur of natuur in een bepaalde omgeving of regio 
 • Een bestaand CultuurFonds op Naam 
 • Uw eigen CultuurFonds op Naam 

Graag gaan wij met u in gesprek over het vormgeven van de bestemming, zodat deze aansluit bij uw wens en onze mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat we in de toekomst de opbrengsten van uw nalatenschap op een passende manier kunnen bestemmen. Om dit vast te leggen in uw testament, kunt u onze voorbeeldteksten gebruiken.

Uw eigen fonds op naam kan ook al bij leven actief worden ingevuld met mooie projecten. Lees hier meer over het instellen van een CultuurFonds op Naam bij leven.

Marceline Loudon
Voor vragen, neem contact op met:
Marceline Loudon
Adviseur Nalaten
+31 6 23 28 74 13
m.loudon@cultuurfonds.nl

Geen schenk- en erfbelasting

Het Cultuurfonds is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dat betekent dat uw nalatenschap na aftrek van de gemaakte kosten, geheel ten goede komt aan de door u gewenste bestemming. 

Bent u executeur van een nalatenschap?

Heeft u vragen bij de afwikkeling van een opengevallen nalatenschap waarbij het Cultuurfonds in het testament is opgenomen? Neem dan contact op met Maartien Delprat, contactpersoon afwikkeling nalatenschappen.

Om u te informeren over uw taken en verantwoordelijkheden heeft Goede Doelen Nederland een handig werkdocument opgesteld. U kunt het hier downloaden.

Cultuurfonds al in uw testament?

Heeft u het Cultuurfonds al in uw testament opgenomen? Wij horen het graag. Wij vinden dat heel bijzonder en houden u graag op de hoogte van onze activiteiten.

Heeft u vragen over het opnemen van het Cultuurfonds in uw testament of wilt u verkennen welke mogelijkheden het Cultuurfonds biedt, dan kunt u contact opnemen met Marceline Loudon. Zij staat u graag vrijblijvend te woord.

Hoe verliep het traject tot vastleggen testament?

 •  
  "Er is een testament!!! We hebben het in december nog net kunnen laten afsluiten. Alles gaat naar jullie!"
 •  
  "Zoals je merkt heb ik de vrijheid genomen over te gaan op tutoyeren. Door de inhoud van ons contact, kom je heel dicht bij waarden en keuzes die voor mij belangrijk zijn. Zo dichtbij dat ik me comfortabel voel bij tutoyeren. "
 •  
  "Bedankt voor al je werkzaamheden. Ik heb het als heel prettig ervaren."
 •  
  "Dank voor het prettige en informatieve eerste gesprek. Er wordt hier verder gedacht; dan hebben we over een aantal maanden opnieuw contact. Dat het niet perse voor "eeuwig” hoeft te worden vastgelegd, geeft ruimte."
 •  
  "Hartelijk dank voor de prettige ontvangst bij het oriëntatiegesprek en uw verslag daarvan met de modelteksten!"
 •  
  "Wij danken je nogmaals voor de zeer plezierige, inhoudelijk volledige en richtinggevende gesprekken waardoor we het resultaat hebben kunnen bereiken zoals dat inmiddels in onze testamenten vastligt."
 •  
  "De testamenten zijn ondertekend. Best een mijlpaal, we zijn heel blij dat we het zo hebben kunnen regelen. En we danken je van harte voor het zeer plezierige contact en de inhoudelijk uitstekende adviezen."