Inzendtermijnen Natuur

Onze adviescommissie vergadert drie keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld. Hieronder vind je de vergaderdata van de commissie en de data waarop een project ingediend moet zijn.  

Vergaderdata 2021Uiterste inleverdatum:
8 maart13 januari
20 september1 juli
30 november5 oktober

Adviescommissie Natuur

Adnan Tekin voorzitter, voorzitter MBO Raad
Wilfred Alblas, directeur-rentmeester Het Limburgs Landschap
Elaine Alwayn, directeur netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat, Zee en Delta
Bert Groenewoudt, senior-onderzoeker landschap Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Katja Philippart, directeur Waddenacademie; onderzoeker Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
Judy Shamoun, hoogleraar animal movement ecology Universiteit van Amsterdam
Rembrandt Sutorius, directeur Natura Artis Magistra
Irene Tieleman, hoogleraar dierecologie Rijksuniversiteit Groningen
Theo Verstrael, directeur Sovon Vogelonderzoek Nederland
Fiona Zachariasse, Directeur Natuurmuseum Brabant

secretariaat: Noa Dunnewind