Eerste hulp bij aanvragen

Procedure

 • Een aanvraag kan alleen worden ingediend voor een Nederlandse stichting of vereniging.
 • Aanvragen worden behandeld in een van de drie vergaderrondes van de Adviescommissie Natuur van het Cultuurfonds in 2023. 
 • Aanvragen dienen uiterlijk op 11 januari 2023, 5 juli 2023 of 4 oktober 2023 door het Cultuurfonds te zijn ontvangen. 
 • De volgende informatie dient te worden ingezonden:
  • Volledig ingevuld aanvraagformulier (via www.cultuurfonds.nl/aanvragen)
  • Een projectplan met de volgende informatie:
   • Een heldere gedetailleerde omschrijving van het publiek waar het project zich op richt en een toelichting waarom juist dit publiek voor de natuursector uitzonderlijk is.
   • Een toelichting op het huidige bereik van dit publiek door de aanvragende partij. Indien eerder projecten zijn geïnitieerd om het beschreven publiek te bereiken, geeft de aanvragende partij aan welke lessen er uit deze projecten zijn getrokken en hoe dit zich vertaalt in het nieuwe project.
   • Een gedetailleerde beschrijving van de invulling van het project waarbij zaken als de omvang, loopduur, invulling en voorziene impact aan bod komen. De projectbeschrijving is voorzien van voldoende (didactische) onderbouwing.
   • Inzicht in het huidige publieksbereik van de aanvragende partij, zowel kwalitatief als kwantitatief.
  • Een sterk publiciteitsplan. Daarin beschreven welke kanalen worden gebruikt om het publiek te bereiken en te enthousiasmeren.
  • Een gespecificeerde begroting met dekkingsplan. Uit de begroting dienen de uren, uurtarieven en materiaalkosten binnen het project duidelijk te worden. Uit het dekkingsplan blijkt hoe de te maken kosten worden gedekt. Indien er aanvragen uitstaan bij meerdere partijen wordt in het dekkingsplan aangegeven welke bedragen reeds zijn toegekend en welke bedragen nog in aanvraag zijn.
  • Een kopie van de statuten.
  • Een overzicht van recente activiteiten.
  • Uittreksel KvK
  • Het meest recente jaarverslag met jaarrekening

Toelichting op het online aanvraagformulier

Scherm 1

 • Kies voor organisatie en vervolgens Landelijk

Scherm 3

 • Kies de activiteit = overdragen (kennis, vaardigheid) en de specificatie =     educatieproject
 • Kies het werkterrein = natuur

Scherm 6

 • Begin het eerste invulveld (Titel van het project) met: Regeling Natuureducatie betreft …..

Scherm 11

 • Stuur uitsluitend de volgende bijlagen in, andere bijlagen zijn niet nodig:
  • Projectplan
  • Publiciteitsplan
  • Begroting met dekkingsplan
  • Kopie van de statuten
  • Overzicht van recente activiteiten
  • Recent uittreksel KvK
  • Het meest recente jaarverslag met jaarrekening
  • Begeleidende brief (optioneel)

Ga naar het aanvraagformulier!