Wat voor projecten

Het Cultuurfonds daagt organisaties uit om natuureducatieve projecten te ontwikkelen die gericht zijn op een voor de natuursector nieuw of lastig te bereiken publiek. Dat kan een publiek zijn dat jouw organisatie nog niet weet te bereiken, maar ook een publiek dat jouw organisatie juist als een van de weinige partijen binnen de natuursector wel weet te bereiken.

Publiek

Ons uitgangspunt is dat iedere organisatie zelf het beste in staat is om in kaart te brengen voor welk publiek een lacune in het natuureducatieve aanbod bestaat. Denk hierbij aan mensen met een beperking, jongeren of mensen met een buitenlandse achtergrond. Maar wellicht zijn jullie als organisatie actief in een regio of vakgebied waarbinnen juist voor hele andere groepen een passend natuureducatief aanbod ontbreekt.

Inhoud

Jullie project heeft betrekking op de Nederlandse natuur. Op land, onder water, over het heidelandschap of juist het kustlandschap, over zoogdieren, insecten of juist over inheemse boomsoorten. Het is aan jullie om de inhoudelijke invulling van het project te bepalen. Daarbij is van belang dat jullie over de benodigde vakinhoudelijke en educatieve kennis beschikken om tot een kwalitatief goed natuureducatief project te komen. Niet alle kennis in huis? Zorg er dan voor dat jullie de juiste partijen weten aan te haken.

Vorm

Wij staan daarnaast open voor verschillende vormen van natuureducatie. Daarbij valt te denken aan een educatieve speurtocht, een lespakket of een buitenschoolse natuurclub. Maar je kunt ook denken aan een museumtentoonstelling, een podcast of een excursie. Wij kijken uit naar bijzondere projecten die aansluiten op de belevingswereld van het publiek dat jullie voor ogen hebben. Niet zeker of jouw project past binnen de mogelijkheden?

Wil jij zeker weten dat jouw project voldoet aan de eisen? Lees dan hier alle criteria en voorwaarden! En neem gerust eens contact met ons op via natuur@cultuurfonds.nl om de mogelijkheden te bespreken.