Nieuwe regeling Themafonds Erfgoedvrijwilligers

Van 1 maart t/m 30 april kunnen erfgoedorganisaties een aanvraag doen voor educatieve projecten of apparatuur die erfgoedvrijwilligers ondersteunen in hun werkzaamheden. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties, waarvan de vrijwilligers het kloppend hart vormen.
1 maart 2021
Nieuwe regeling Themafonds Erfgoedvrijwilligers


Tienduizenden mensen zetten zich met hart en ziel in om ons cultureel erfgoed te behouden. Ze zijn essentieel om de talloze monumenten en musea te kunnen openstellen en hun verhalen levend te houden. Het Cultuurfonds steunt vanuit het Themafonds Erfgoedvrijwilligers erfgoedorganisaties via speciale regelingen. In 2020 zijn er twee succesvolle regelingen uitgevoerd, waarmee verrassende en innovatieve projecten zijn gesteund. De nieuwe regeling is de derde regeling.

Welke aanvragen worden ondersteund?

Erfgoedorganisaties kunnen tot en met 30 april een aanvraag doen voor initiatieven die erfgoedvrijwilligers in hun werk ondersteunen. Projecten met een educatieve en digitale insteek hebben hierbij de voorkeur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • het versterken van de digitale aanwezigheid, door bijvoorbeeld de uitbreiding/aanpassing van de website of de database (webshop, ticketingsysteem, digitalisering collectie);
 • audiovisuele middelen zoals audiotours, films of routes met QR-technologie om publiek op passende wijze te ontvangen;
 • ‘oral history’-projecten waarbij de mondelinge verhalen van vrijwilligers worden vastgelegd en ontsloten via een website of database.

De ontwikkeling van Verhildersum to Go, een digitale verhalenverzameling van landgoed Verhildersum. Bezoekers krijgen dankzij GPS-technologie ter plekke meer informatie over interessante bezienswaardigheden en verrassende kijkjes achter de schermen. Ook is het museum nu online te bezoeken.

Voorwaarden

 • De regeling is speciaal voor kleine erfgoedorganisaties (stichtingen, verenigingen of kerkelijke organisaties) tot en met 3 fte. Als de organisatie over een groter aantal fte beschikt, dan kan je contact opnemen voor het doen van een reguliere aanvraag.
 • Het aangevraagde bedrag ligt tussen de 1.000 en €5.000. Voor grotere projecten kan een reguliere aanvraag worden gedaan.
 • Het project heeft urgentie en zal vanaf het moment dat de toekenning is gedaan binnen 6 maanden zijn afgerond.
 • Het project is een investering op de lange termijn en geen tijdelijke oplossing.
 • Het project moet een toegevoegde waarde hebben voor de vrijwilligers voor het uitoefenen van hun taken.
 • De bijdrage wordt gebaseerd op de externe kosten (materiaal en de inhuur van externe partijen) inclusief btw tot een maximale bijdrage van €5.000.

Handleiding

Tot en met 30 april kan de aanvraag worden ingediend via onze website. Om te helpen met het indienen van deze digitale aanvraag is er een handleiding opgesteld, die eerst geraadpleegd dient te worden. Hiermee kan je op een versnelde manier het aanvraagformulier invullen. 

Na het indienen van de aanvraag ontvang je een tijdelijke ontvangstbevestiging. De definitieve ontvangstbevestiging ontvang je twee weken na het sluiten van de regeling. Eind mei wordt de uitslag bekend gemaakt.

Verdere vragen? 

Mail ons naar: monumentenzorg@cultuurfonds.nl of neem contact op met Inge Molenaar i.molenaar@cultuurfonds.nl.

Andere regelingen

 • Impulsregeling voor culturele zzp’ers en erfgoedvrijwilligers met verschillende mogelijkheden voor verschillende soorten aanvragen bij Fonds voor Cultuurparticipatie te Utrecht.
 • Het VSB Fonds ondersteunt projecten die gericht zijn op de werving en training van vrijwilligers.
 • Ook het Kickstartfonds is dit jaar weer geopend voor musea en erfgoedorganisaties, voor eenmalige kosten om als publiek museum of monument aan de coronamaatregelen te voldoen. Bijvoorbeeld door het eenmalig gebruik van streaming-mogelijkheden.

Een gesteund project uit Themafonds Erfgoedvrijwilligers: acht vrijwilligers van Kasteel Amerongen zijn begonnen met het opschrijven van mondeling overgedragen verhalen voor de andere rondleiders.