Cultuurfonds Drenthe steunt 119 projecten in 2020

Drentse juwelen, een binnenbos en de geschiedenis van Pesse. Zomaar een greep uit de vele projecten die het Cultuurfonds Drenthe in 2020 ondersteunt. In totaal is er 362.924 euro beschikbaar gesteld voor 119 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer.
Assen, 18 december 2020
Cultuurfonds Drenthe steunt 119 projecten in 2020

Bijzondere Projecten 

Van het totaalbedrag gaat 155.868 euro naar 31 projecten en initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers. Hieronder een paar bijzondere projecten uit 2020.

Erfgoedtentoonstelling ‘Streekdracht’

Stichting Erfgoednetwerk Emmen kan rekenen op een bijdrage van € 2.000 voor de in 2021 geplande Erfgoedtentoonstelling 'Streekdracht', in Emmen. 

De tentoonstelling laat bezoekers streekdracht in Zuidoost-Drenthe beleven door het voelen van kledingstukken en stoffen. Streekdracht zoals dat vroeger voorkwam, maar ook met een moderne vertaling naar het hedendaagse. Er worden demonstraties gegeven en voor kinderen zijn er educatieve opdrachten. In de beslotenheid van een verdonkerde ruimte wordt de rijkdom van de Drentse juwelen duidelijk gemaakt. Deze rijkdom wordt gecombineerd met een bijzondere 3D geprinte jurk, van een soort zwart kant, die overladen is met de schelpen van gouden oorijzers. De jurk is ontwikkeld door vormgeefster Maartje Dijkstra uit Rotterdam. Deze modernistische kledingexplosie wordt ondersteund door een speciaal ontworpen film met bewerkte muziek door Beorn Lebenstedt. 

Monografie Geschiedenis van Pesse

Uitgeverij Barkhuis Publishing kan rekenen op bijdrage van € 3.000 voor de monografie Geschiedenis van Pesse, uit te geven in de lente van 2021.

De Geschiedenis van Pesse geeft een samenhangend beeld van het landschap en de bewoningsgeschiedenis van de marke van Pesse tot de scheiding van de marke. Deel 1 gaat over het landschap en het archeologisch onderzoek, vanaf de ‘kano van Pesse’ uit de Midden-Steentijd tot de kapel van Bultinge uit de Middeleeuwen. Deel 2 geeft een historisch overzicht vanaf de eerste schriftelijke vermelding van Pesse uit 1141 tot de scheiding van de marke in 1843. In dit deel komen alle 21 erven aan de orde met gegevens over de ligging, bouw, herbouw, afbraak en nieuwbouw van de boerderijen. Ze vormen een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek naar de Pesser families. Foto’s van de boerderijen, zowel van de oude als tegenwoordige situatie, geven een beeld van de veranderingen in de afgelopen honderd jaar.

Educatieproject IVN Natuurlab

Stichting IVN kan rekenen op een bijdrage van € 10.000 voor het Natuureducatieproject. 

IVN Natuureducatie organiseert al 60 jaar educatieve natuuractiviteiten waarin vele vrijwilligers en beroepskrachten samenwerken. Het aanbod voor jong en oud sluit aan bij actuele thema’s zoals klimaatverandering, biodiversiteit en waterkwaliteit. Een nieuw project is het creëren van ‘IVN Natuurlab’ als onderdeel van het veldstudiecentrum in Orvelte. Het doel is dat scholieren, leerkrachten en andere gasten hier kunnen ervaren welke gevolgen klimaatverandering heeft. De komende jaren blijven ze educatiemodules ontwikkelen, ‘IVN Natuurlab’ wordt zo steeds verder uitgebouwd en bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • Het Binnenbos, een unieke plek voor lessen en vergaderingen in een binnenbos.
  • De Discovery waar in het veld verzamelde materialen en observaties kunnen worden onderzocht en vergeleken met andere tijden en klimaten. In aquaria kunnen verschillen in waterkwaliteit worden bestudeerd.
  • Het Fieldlab, waar buiten lesgegeven kan worden.

Aanplant van een groot aantal bomen en struiken in de gehele provincie Drenthe

Stichting Landschapsbeheer Drenthe kan rekenen op een bijdrage van totaal € 60.000 (2021, 2022 en 2023 € 20.000 per jaar) voor project Plan Boom Drenthe. Dit landelijke project wordt in Drenthe in gezamenlijkheid uitgevoerd door de Natuur-en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap en Landschapsbeheer Drenthe. Het project heeft een looptijd tot en met 2023.

De ambitie van Plan Boom Drenthe is om de komende jaren 1 à 2 bomen per inwoner te planten. Daarmee leggen ze CO2 vast en leveren ze een bijdrage aan herstel en verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit en verbetering van het woon- en leefklimaat in Drenthe. De aanvraag richt zich specifiek op de aanplant van bomen en struiken door en voor bewoners(groepen) en kinderen in en nabij de omgeving van dorpen en steden. Daarbij gebruiken ze het lopende proces Streekbeheer als basis. Ze willen de komende jaren een nadrukkelijke versnelling aanbrengen in het lopende streekbeheer door bewoners- en vrijwilligersgroepen en boermarken te enthousiasmeren en activeren om plannen te ontwikkelen voor de aanplant van bomen en bosjes. Daarbij kan het ook gaan om de aanplant van bomen bij scholen.

Hier vindt u vindt u de toekenningen van het laatste kwartaal van 2020.

Nieuwe aanvragen 2021 

In 2021, op 26 maart, 25 juni, 24 september en 17 december behandelt het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe nieuwe aanvragen, die tot 6 weken vóór die datum kunnen worden ingediend.

Cultuurfonds Drenthe is op zoek naar kandidaten voor de Groene Anjer Prijs en de Drentse Anjer Prijs 2021. De omschrijvingen en aanmeldformulieren zijn te vinden op: www.cultuurfonds.nl/groene-anjer-prijs-cultuurfonds-drenthe en www.cultuurfonds.nl/drentse-anjer-prijs.

Het Cultuurfonds Drenthe werkt aan de hand van landelijke richtlijnen. Bijdragen worden beschikbaar gesteld voor bijzondere activiteiten van en voor amateurs en vrijwilligers. Voor activiteiten van en voor inwoners van de gemeente Tynaarlo kan het Cultuurfonds Drenthe een bijdrage uit het Jenny Vrieling Fonds beschikbaar stellen. Meer informatie is te vinden op http://www.cultuurfonds.nl/drenthe