Cultuurfonds Drenthe steunt 27 projecten voor € 85.206

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de eerste vergadering van 2021 € 85.206 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 27 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.
30 maart 2021
Cultuurfonds Drenthe steunt 27 projecten voor € 85.206
Fotocredits:
Writer's Block Emmen

Het Cultuurfonds Drenthe werkt aan de hand van landelijke richtlijnen. Bijdragen worden beschikbaar gesteld voor bijzondere activiteiten van en voor amateurs en vrijwilligers. Voor activiteiten van en voor inwoners van de gemeente Tynaarlo kan het Cultuurfonds Drenthe een bijdrage uit het Jenny Vrieling Fonds beschikbaar stellen. Meer informatie is te vinden op http://www.cultuurfonds.nl/drenthe.

In 2021, op 25 juni, 24 september en 17 december behandelt het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe nieuwe aanvragen, die tot 6 weken vóór die datum kunnen worden ingediend.

Vier opvallende projecten zijn:

Monografie Stien Eelsingh

WBooks kan rekenen op een bijdrage van € 1.750 voor het uitbrengen van het boek over Stien Eelsingh. Ter gelegenheid van de opening van Stedelijk Museum Meppel in mei 2021 verschijnt een nieuw standaardwerk over de 'Staphorster' kunstenaar Stien Eelsingh. In het museum zal een permanente expositie van werk van Stien Eelsingh te zien zijn. Het boek wordt geschreven door kunsthistoricus Mieke de Wit, en bevat een groot aantal aansprekende werken van de kunstenaar.

Openluchtspel Yde de Punt “Hier is alles Goud”

De Toneelvereniging Erica uit Yde kan rekenen op een bijdrage van € 3.500 uit het Jenny Vrieling Fonds voor de uitvoering van 6 openluchtvoorstellingen "Hier is alles Goud" in juni 2021 bij Het Zandgat te Yde.

In navolging van de openluchtproductie ‘Het meisje van Yde’ zal door toneelvereniging Erica wederom een openluchtvoorstelling worden gebracht. Dit met de doelstelling hier een driejaarlijkse traditie van te maken. Toneelvereniging Erica is ervan overtuigd dat, gezien de grote belangstelling voor de voorgaande productie, ze in een behoefte voorzien van een breed publiek in de regio maar ook daarbuiten. Tevens leeft in de zomermaanden een grote traditie van openluchtvoorstellingen niet alleen in Drenthe, maar ook in de rest van Nederland.

Educatieproject Overlevingsmogelijkheden van wulpenkuikens in het agrarisch gebied van Drenthe ten behoeve van bescherming

De Stichting Grauwe Kiekendief, kenniscentrum akkervogels kan rekenen op een bijdrage van € 6.000 uit het Sayers Fonds voor het educatieproject Overlevingsmogelijkheden van wulpenkuikens in het agrarisch gebied van Drenthe tbv bescherming.

Als broedvogel van het Drentse boerenland hebben Wulpen het zwaar. Veel nesten mislukken als gevolg van agrarische werkzaamheden. Nesten die gespaard worden door de inzet van weidevogelbeschermers mislukken vaak alsnog door roofvijanden.

In 2018 zijn Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels en Landschapsbeheer Drenthe gestart met het plaatsen van stroomdraadomheining rond nesten. Op deze wijze komt het merendeel van de nesten wel uit. Later hebben we ook gekeken naar de overleving van de kuikens. In 2021 willen we ons onderzoek naar de overleving van gezenderde wulpenkuikens voortzetten. Ter bescherming willen we percelen omrasteren en ze hierbinnen volgen binnen antennevelden. Dit in de wereld unieke onderzoek levert 24/7 informatie op. Verworven inzichten stellen ons in staat om maatwerk te kunnen leveren ten aanzien van de bescherming van de wulp in Drenthe.

Writer's Block Emmen

De Stichting Vrijdag Alles Mag kan rekenen op een bijdrage van € 10.000 voor de presentatie Writer's Block Emmen, een openbaar kunst event met mural art en street art, van 13 tot 17 mei 2021 in het Rensenpark te Emmen.

Writer's Block is een event waar mural art en street art in al zijn vormen en verschijningen centraal staat. Het is de grootste gratis viering van openbare kunst van Drenthe, wat plaats zal vinden in mei 2021 in het Rensenpark te Emmen. Kunst buiten de musea, buiten de galeries, buiten de ateliers. De straat als canvas en expositieruimte. Writer's Block Emmen presenteert street art die verwondert, inspireert, kleur geeft, soms schuurt, maar vooral zelfbewustzijn stimuleert. Het event biedt een platform aan een bruisende jonge (street) art-scene waarbij we zowel lokaal als (inter)nationaal talent laten zien aan een breder publiek en de samenwerking zoeken tussen de stad en de kunstenaars.

Een lang weekend is de Emmen het kloppende urban hart van Noord-Nederland. Street art kunstenaars uit Drenthe en/of met roots in Drenthe en (inter)nationale kunstenaars van buitengewone klasse gebruiken (een deel van) de stad als hun canvas en expositieruimte.

Lijst met alle toekenningen

Bekijk de volledige lijst van toekenningen op deze pagina.