Cultuurfonds Fryslân steunt 28 cultuur- en natuurprojecten in laatste kwartaal

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in het vierde en laatste kwartaal speciale steun toegezegd voor theaters in Fryslân, die het door de coronacrisis moeilijk hebben. Maar ook andere initiatieven zijn gesteund. Er is in totaal een financiële bijdrage toegezegd van € 140.000 voor 28 cultuur- en natuurprojecten.
Leeuwarden, 22 december 2020
Cultuurfonds Fryslân steunt 28 cultuur- en natuurprojecten in laatste kwartaal

Steun Cultuurfonds Fryslân voor kleine theaters 

“Cultuur is de zuurstof van de maatschappij. De mienskip heeft behoefte aan verwondering, verbeelding, afleiding en ontmoeting. Zeker deze tijd. Het behoud van de theaters is daarom belangrijk. Ze vormen een essentieel onderdeel van het rijke en diverse culturele landschap dat Fryslân kenmerkt”, zegt Arno Brok, commissaris van de Koning in Friesland en voorzitter van het Cultuurfonds Fryslân, in een toelichting op de toekenning van de bijdragen.

Kleine Friese theaters zijn in de mogelijk gesteld om in deze coronatijd met een aangepast projectvoorstel te komen. Voor de vier theaters die hier gebruik van hebben gemaakt, is in totaal zo’n € 50.000 beschikbaar gesteld. Zo ontvangt De Koornbeurs in Franeker een bijdrage voor het project ‘Het verlangen van 2021’, waarin vijf ingezonden verhalen en gedichten in de vorm van dans, toneel, muziek en zang worden uitgevoerd.

Bijzondere projecten 

De Fûgelwacht Wommels ontvangt € 4.000 voor het project ‘Oer de râne fan de tiid’. Vertegenwoordigers van diverse culturele disciplines zetten een beleving van 24 uur midden in de landerijen om tot een kunstuiting in de vorm van een gedicht, compositie, kunstwerk of lezing.

De Stichting Friese Milieufederatie krijgt € 5.000 voor een sterrentafel en nachttuin in de Lautatún in Wier. De sterrentafel toont een afbeelding van de sterrenhemel van het Noordelijk Halfrond en in de tuin kunnen bezoekers de nachtnatuur beleven.

Een overzicht van de toekenningen in het laatste kwartaal van  2020 vindt u hier. 

Coulant uitbetalen

Het Cultuurfonds toont zich coulant met het uitbetalen van eerder toegezegde bedragen. Ook als een evenement of project niet (geheel) door kan gaan, kunnen bepaalde kosten toch worden vergoeden, waarbij ook aandacht is voor betaling van zzp’ers. Kijk bij vragen over een project of evenement vanwege de coronamaatregelen op https://www.cultuurfonds.nl/nieuwsbericht/vragen-over-je-project-evenement-vanwege-de-coronamaatregelen

Blijf je aanvraag doen!

Het Cultuurfonds Fryslân roept verenigingen, organisaties, makers in de cultuur- en natuursector op om vooral aanvragen voor financiële ondersteuning te blijven doen. Ook in 2020 was het gebruikelijke budget te besteden en dat voornemen is niet veranderd voor 2021. Juist nu is het zo belangrijk dat dit geld van onze schenkers en van de loterijen in de sector terecht komt, om te zorgen dat makers en initiatiefnemers zo snel mogelijk weer normaal aan de slag gaan zodra de beperkingen door de coronacrisis afnemen. Zie https://www.cultuurfonds.nl/Aanvragen-fryslan.