Drentse Anjer Prijs inspireert tot meer en beter

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe doet een oproep om kandidaten voor te dragen voor de Drentse Anjer Prijs 2021. De prijs bestaat uit een bedrag van € 5.000. De prijs wordt eind juni/begin juli 2021 uitgereikt.
10 februari 2021

Criteria

De Drentse Anjer Prijs wordt jaarlijks toegekend aan een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat. Alle vormen van cultuur komen in aanmerking: muziek, dans, toneel, theater, mime, popmuziek, beeldende kunst, architectuur, erfgoed, literatuur, film ennieuwe media.

Je maakt kans op de Drentse Anjer wanneer je:

  1. Een uitzonderlijke prestatie hebt geleverd in het voorgaande seizoen(en), waarbij gelet wordt op kwaliteit en een breed bereik.
  2. De groep gedreven is om zich verder te ontwikkelen ten behoeve van het culturele klimaat in Drenthe.
  3. De groep hoeft niet in Drenthe gevestigd te zijn, maar moet wel een duidelijke binding hebben met, een belang hebben voor óf iets hebben gepresteerd in Drenthe.

Met betrekking tot het tweede criterium wordt aan drie door de jury gekozen genomineerden gevraagd om hun ambitie te omschrijven in maximaal 1000 woorden, of deze te verbeelden in een filmpje. Hierin moet de instelling of groep aangeven hoe zij het prijzengeld van € 5.000,- zouden willen gaan inzetten om zich verder te ontwikkelen en/of om hun ambitie waar te maken. Denk aan bijvoorbeeld een coaching van een bijzondere dirigent, een voorstelling op een bijzonder festival, de aanschaf van apparatuur of instrument, een CD-opname, uitgave van een boek, een digitale registratie van een dansact en ga zo maar door.

De winnaar wordt geacht om zich een goede ambassadeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe te betonen.

Doelstelling Drentse Anjer Prijs

De doelstellingen van de Drentse Anjer Prijs zijn als volgt: 

  • Het belonen en onderstrepen van uitzonderlijke prestaties, instellingen of groepen die een opvallende impuls geven aan het Drentse culturele klimaat.
  • Het in de schijnwerpers zetten van groepen of instellingen die zich in Drenthe bijzonder verdienstelijk maken op het gebied van kunst en cultuur.
  • Profilering en promotie van de doelen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe c.q. de deelname aan de jaarlijkse Anjeractie, mecenaat en andere wervingsacties.
  • De culturele sector inspireren tot méér en beter.

Criteria voor aanmeldingen

Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor de prijs. Uit hun statuten moet blijken dat zij werkzaam zijn in het culturele werkterrein.

Voor 20 maart 2021 kunnen kandidaten aangemeld worden voor de prijs.

Ieder die denkt aan de criteria te voldoen kan zichzelf of een ander aanmelden.

De omschrijving en het aanmeldformulier zijn te vinden op: www.cultuurfonds.nl/drentse-anjer-prijs

Jury

Voor de beoordeling van de aanmeldingen stelt het Cultuurfonds een jury samen. De juryleden worden uit de verschillende werkvelden gekozen (theater/dans, (pop)muziek, literatuur, beeldende kunst en AV/film/foto/nieuwe media). De jury toetst alle aanmeldingen aan de criteria en stelt een top 3 samen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten of hebt u toch nog een vraag? Dan kunt u contact opnemen met: Alie Brinks, ambtelijk secretaris Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, telefoon (0592) 365 346 of per mail drentseanjerprijs@cultuurfonds.nl