Drie nominaties voor de Drentse Anjer

Cultuurfonds Drenthe heeft drie culturele organisaties genomineerd voor de Drentse Anjer Prijs: Stichting De Groene Ruimte uit Eesergroen, Stichting Event Support Meppel uit Meppel en Stichting Gedeelde Verhalen uit Groningen.
1 februari 2019
Drie nominaties voor de Drentse Anjer

De commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Drenthe, reikt de Drentse Anjer Prijs op 8 april 2019 uit aan de winnaar.

Gedeelde Verhalen
Stichting Gedeelde Verhalen organiseert historische theaterproducties met zoveel mogelijk participatie uit de omgeving. In 2018 maakte de stichting de voorstelling ‘Aan de andere kant’ over de Moluks-Nederlandse geschiedenis. Met een positief kritische houding vertelt ze het verhaal van beide kanten, met inbreng van en dichtbij de mensen die het hebben meegemaakt.

De Groene Ruimte 
Stichting De Groene Ruimte organiseert jaarlijks theatervoorstellingen in het openluchttheater van Borger, waaronder in 2018 de ‘Gelaarsde poes’ en in 2017 ‘Ronja het roverswicht’. De afgelopen jaren werkte de stichting actief aan het professionaliseren van de voorstellingen. Een wens is om in samenwerking met andere toneelverenigingen in de provincie, voorstellingen in andere Drentse gemeenten te spelen om zo het publieksbereik te vergroten en de afstand tussen de verenigingen te verkleinen.

De Muziekcoöperatie Meppel
Stichting Event Support Meppel organiseert onder de titel ‘De Muziekcoöperatie’ aansprekende concerten op bijzondere locaties. Zo presenteert de stichting op het festival Midgetgolf Madness alternatieve Nederlandse muziekacts in combinatie met Meppels talent. De stichting draagt met een op samenwerking gerichte manier van organiseren actief bij aan het verbreden van het aanbod van muzikale evenementen in Meppel en versterkt de roep om en de liefde voor originele muziek.

Drentse Anjer Prijs
De Drentse Anjer Prijs sluit aan op de andere culturele prijzen in Drenthe: de Drentse Talentprijs Cultuur die jaarlijks door K&C wordt uitgereikt aan een talent of een getalenteerde groep, en de Grote Culturele Prijs van Drenthe die als oeuvreprijs tweejaarlijks wordt uitgereikt door de provincie Drenthe. Waar de andere Drentse cultuurprijzen zich vooral op personen richten, is de Drentse Anjer Prijs speciaal bedoeld voor groepen om het belang en de kracht van samenwerking in de culturele sector benadrukken.

Nominatie
Voor het vaststellen van de nominatie is er gelet op de prestaties in het voorgaande seizoen, de gedrevenheid om zich verder te ontwikkelen ten behoeve van het culturele klimaat in Drenthe, en een duidelijke binding met of een belang voor Drenthe.

Ambitie
Aan drie door de jury gekozen genomineerden gevraagd om hun ambitie te omschrijven in max. 1000 woorden of te verbeelden in een filmpje. Hierin moet de instelling of groep aangeven hoe zij het prijzengeld van € 5.000,- zouden willen gaan inzetten om zich verder te ontwikkelen en/of om hun ambitie waar te maken.

Zelf een project organiseren in Drenthe? Kijk op de pagina hoe u in aanmerking komt voor ondersteuning!