Drie theatermakers genomineerd voor de Gelderse Bokaal 2021

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft drie theatermakers genomineerd voor de Gelderse Bokaal 2021: Sanne Arbouw uit Tilburg, Irene Kriek uit Zutphen en Jos Spijkers uit Doetinchem. Commissaris van de Koning John Berends, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Gelderland, reikt de Gelderse Bokaal op 6 december 2021 uit.
29 juni 2021
Drie theatermakers genomineerd voor de Gelderse Bokaal 2021

De Gelderse Bokaal 

De Gelderse Bokaal wordt elk oneven jaar toegekend aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor cultuur of natuur in Gelderland. Naast de speciaal voor de winnaar ontworpen Gelderse Bokaal, bestaat de prijs uit een geldbedrag van € 5.000 voor een project op het werkterrein van het Cultuurfonds. Dit jaar is de prijswinnaar gezocht tussen mensen die zich op een bijzondere wijze hebben onderscheiden als theatermaker. De twee genomineerden die de hoofdprijs niet krijgen, ontvangen ieder € 2.500 onder dezelfde voorwaarden.

De bokaal wordt ieder jaar ontworpen door een Gelderse kunstenaar.

De genomineerden

Sanne Arbouw
Sanne Arbouw uit Tilburg maakt theater in Arnhem met diverse, mixed-abled, inclusieve gezelschappen. Samen met Merel van Lieshout leidt ze het theatergezelschap Speels Collectief dat als thuisbasis ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem heeft. Ze maakt theater met mensen die niet of nauwelijks de kans hebben om met kunst en cultuur in aanraking te komen. Sanne maakt theater in wijken, buurthuizen, op scholen, in zorgcentra of cultuurcentra. In haar werk staat de kracht van iedere speler centraal waarbij zij zorgt voor verbinding, dynamiek en authenticiteit. Tijdens het maken van de voorstellingen gaat zij een samenwerking aan met verschillende organisaties en andere makers. De jury heeft waardering voor het feit dat Sanne in een korte tijd een stevige basis als sociaal artistiek theatermaker in Arnhem heeft neergezet. Inmiddels heeft Sanne haar praktijk uitgebreid in Brabant, waar Speels Collectief de komende twee jaar een theatergezelschap gaat opzetten.

Irene Kriek
Irene Kriek uit Zutphen maakt meer dan twintig jaar voorstellingen – voor onder andere toneelgroep Amsterdam en The Young Ones in Zwolle –, een aantal jaren in Nieuw Zeeland en vanaf 2018 met haar eigen theaterstichting Woest Oost uit Zutphen. Ze maakte eerst theater met kinderen en later vooral gericht op jongeren. Ook betrekt ze in haar voorstellingen regelmatig nieuwkomers.

Theatergroep Woest Oost is ‘een broeikas voor het meest zinderende theatertalent van het oosten’. Jong theatertalent tussen 15 en 25 jaar oud wordt de mogelijkheid geboden om ervaring op te doen door voorstellingen te maken. Enkele thema’s die ze heeft behandeld zijn ‘een aanklacht tegen de babyboomers’, ‘jongeren die moeten omgaan met hun ouders die worstelen met relaties’, en over ‘de tragiek rondom de Sinti en de Roma in de Tweede Wereldoorlog’. De jury ziet Irene als een belangrijke maker die jongeren een stem geeft waar zij niet altijd gehoord worden.

Jos Spijkers
Jos Spijkers uit Doetinchem richtte in 2000 Stichting 't Zwerk op. Hij heeft de artistieke leiding van deze theaterorganisatie die theatrale documentaires maakt met mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en culturen. Denk aan daklozen, gedetineerden, de Molukse gemeenschap, kinderen met een beperking, asielzoekenden, ouderen met dementie en cliënten uit de psychiatrie. In deze theatrale documentaires zijn authenticiteit, actuele en maatschappelijke omstandigheden leidend. Zijn opdrachtgevers komen uit culturele, maatschappelijke en zorg- en welzijnsinstellingen.

Voordat de ‘participatie samenleving’ populair werd, richtte Jos Spijkers zich al op wat we nu in beleidstermen cultuurparticipatie, inclusie en bijzondere doelgroepen noemen. Volgens de jury is hij op dit vlak pionier die inspiratie voor zijn voorstellingen haalt uit informatieve bronnen maar bovenal uit de acteurs met wie hij samenwerkt.

Hoewel Jos werkt en woont in Gelderland, waardeert de jury het dat hij ook buiten de Gelderse provinciegrenzen samenwerkingsverbanden aangaat.

De jurering

De jury van de Gelderse Bokaal 2021 bestaat uit Corien van de Poll, zakelijk leider van theatergroep ECHO en muziektheater De Plaats, Elsbeth Rozenboom, specialist cultuurparticipatie en theaterdramaturg en de twee bestuursleden van het Prins Bernhard Cultuurfonds in Gelderland, Thomas van der Ham en Dick Chargois (voorzitter). Uit een lijst met 32 in aanmerking komende theatermakers hebben zij de drie genomineerden geselecteerd. Daaruit wijst het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds de winnaar aan. De naam van de winnaar wordt bekend gemaakt op de dag van de prijsuitreiking die naar verwachting op 6 december plaatsvindt in de Gelderlandfabriek te Culemborg.

Bij het vaststellen van de nominaties heeft de jury dit keer onder meer gekeken of de theatermakers in hun werk verbinding zoeken met de samenleving en of zij bijzondere doelgroepen betrekken bij wat ze doen. Ook is beoordeeld of in hun aanpak sprake is van diversiteit en inclusiviteit en of zij streven naar vernieuwing. Verder is bekeken of hun werk een groter publiek bereikt dan de eigen achterban en of de gekozen thema’s aansluiten bij de actualiteit.