Friese Anjer 2017 voor Vereniging Eastermars Lânsdouwe.

De Vereniging Eastermars Lânsdouwe krijgt dit jaar de Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân. De Friese Anjer wordt op vrijdag 17 november uitgereikt door Arno Brok, Commissaris van de Koning en voorzitter van het Cultuurfonds Fryslân.
28 september 2017
Friese Anjer 2017 voor Vereniging Eastermars Lânsdouwe.

De Vereniging Eastermars Lânsdouwe (VEL) - in 1992 opgericht door boeren en grondgebruikers in het voormalige Landinrichtingsgebied Eastermar - heeft als doel Landbouw, Milieu, Natuur en Landschap met elkaar te verweven. Het is de eerste agrarische natuurvereniging, die landelijk op grote schaal navolging kreeg. 

Door het initiatief van de VEL en door de inzet van de leden van deze verenigingen is niet alleen het unieke coulissenlandschap in deze regio in stand gebleven. Ook is een beweging in gang gezet waarbij overheden, landbouw en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek zijn gegaan. Om zo de ontwikkeling van economisch duurzame landbouw in evenwicht te brengen met milieu, een verantwoord beheer van de streek en het karakteristieke landschap.

Met de Fries Anjer eert  het Cultuurfonds Fryslân jaarlijks een persoon, vereniging of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Friese cultuur of natuur. De prijs bestaat uit een speld, oorkonde en een bedrag van € 2.500. De speld is gemaakt door ontwerper en edelsmid Theo van Halsema.