Gelderse Pauwenveer voor Nationaal Onderduikmuseum Aalten

Cultuurfonds Gelderland heeft de Gelderse Pauwenveer 2018 toegekend aan het Nationaal Onderduikmuseum Aalten. De prijs bestaat uit een bedrag van € 25.000 en een kunstwerk ontworpen door Niels van Bunningen. Op 9 november ontving het Nationaal Onderduikmuseum Aalten in De Heerlickheijd van Ermelo de prijs uit handen van de commissaris van de Koning Clemens Cornielje, ook voorzitter van het Cultuurfonds Gelderland.
9 november 2018

Klik op de bovenstaande afbeelding om het videoportret van het Nationaal Onderduikmuseum te bekijken

Gelderse Pauwenveer 
Dit jaar wordt de prijs uitgereikt aan het Nationaal Onderduikmuseum, "dat op een voorbeeld stellende manier kansen en bedreigingen aangaat, met de tijd mee verandert, aandacht heeft voor publieksbegeleiding, activiteiten ontplooit die aansluiten bij de actualiteit en eigenzinnigheid toont," aldus de jury.

Nationaal Onderduikmuseum
Het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten verhaalt over het leven van een gemeenschap in ongewone tijden: de Tweede Wereldoorlog. Er wordt een beeld gegeven van het dagelijks leven van burgers in de bezettingsjaren 1940-1945. In Aalten is destijds een zeer hoog aantal onderduikers ondergebracht. Het museum presenteert deze verhalen van mensen in oorlogstijd interactief. Afgelopen jaar ontving het museum ruim 19.000 bezoekers. Dit jaar speelt het museum een belangrijke rol in het Jaar van het Verzet. 

Als klein museum neemt het volwaardig deel aan het landelijk netwerk van Oorlogsmusea en Herinneringscentra. De keuze voor een meer thematisch museum is zes jaar geleden bewust gemaakt. Sindsdien heeft het museum binnen dit thema een missie ontwikkeld en probeert van daaruit aan te sluiten bij de actualiteit. 

De jury is onder de indruk van de vele methodieken die het museum daarbij toepast, zoals een escaperoom, een programma van lezingen en debat over de vluchtelingenthematiek of een groep ‘verhalenvangers’ op zoek naar verhalen over vrijheid en rechtvaardigheid. Ook richting het onderwijs vervult het museum een belangrijke rol en opereert hier, evenals op verschillende andere terreinen, grensoverschrijdend. Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de 75 jarige herdenking van de bevrijding in 2020. Alle museale activiteiten worden mogelijk gemaakt door 4 vaste (1,9 fte) en zo’n 140 vrijwillige medewerkers.

Nominaties
De andere musea die waren genomineerd zijn Weeshuis Museum Culemborg en Museum Elburg. Zij ontvingen een cheque van € 5.000.

Jury
De jury van de Gelderse Pauwenveer 2018 bestaat uit Liesbeth Tonckens van Erfgoed Gelderland, historicus Jan Vedder, de bestuursleden Leo Adriaanse van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (voorzitter) en Elsbeth Rozenboom van Cultuurmij Oost, en ambtelijk secretaris Wendelien Kuit.

Geschiedenis
Tussen 1400 en 1474 werden op landgoed Staverden witte pauwen gehouden. De witte veren werden als versiering gebruikt op de helm van de hertog van Gelre. De oude traditie van het houden van witte pauwen werd door de familie s' Jacob in ere hersteld. Ook nu zijn er nog steeds witte pauwen op Staverden te vinden.

Geldersch Landschap en Kasteelen schenkt de veren nu van tijd tot tijd aan de commissaris van de Koning. In 2005 ontving Clemens Cornielje bij zijn aantreden als commissaris van de Koning witte pauwenveren. Hij zei daarbij dat hij deze later wilde uitreiken aan een persoon of instelling die zich bij uitstek verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur en/of natuurbehoud in Gelderland.