Makers | Meld je aan voor Horizon!

Het Cultuurfonds ondersteunt denk- en ontwikkelruimte voor artistiek onderzoek. Makers uit de werkterreinen theater, dans en film kunnen geld krijgen voor artistiek onderzoek.
27 maart 2020
Makers | Meld je aan voor Horizon!
Fotocredits:
Bowie Verschuuren

Hiervoor is een speciaal programma ontwikkeld door het Cultuurfonds: Horizon. Dit programma heeft als doel om makers ruimte, tijd en geld te bieden om een artistiek experiment uit te werken. 

Uiterlijk 30 september wordt per E-mail gecommuniceerd welke aanvragen zijn toegekend.

Waarvoor kan worden aangevraagd?

Heb jij een bijzonder, origineel, spannend, gelaagd en eventueel actueel idee dat je graag wil uitwerken en onderzoeken? Lees dan hier alles over de regeling en stuur je aanvraag, cv, onderzoeksopzet en de bijbehorende begroting voor 1 juni 2020 naar ons toe.

Het artistieke onderzoek kan alle theater- en filmdisciplines betreffen zoals theater, toneel, dans, interactieve media, musical, kleinkunst, cabaret, film, podcasts, webseries, animatie en jeugdfilm. Documentaires zijn uitgezonderd.

Het gaat bij Horizon echt om het onderzoek, maar wel met de intentie om het later ook uit te werken naar een productie. 

Voor wie?

In aanmerking komen individuele aanvragers -  dus niet producenten of podia - die als regisseur, toneelschrijver, artiest, scenograaf, filmmaker, scenarist, choreograaf of aanverwante beroepen minimaal al drie geslaagde en goed ontvangen producties in het professionele circuit hebben gehad. 

Voor welk bedrag?

Plannen kunnen een bijdrage krijgen van maximaal 5.000 euro.

Hoe?

Vanaf 1 april 2020 tot uiterlijk 1 juni 2020 kan een aanvraag worden ingediend door het aanvraagformulier in te vullen en per e-mail te sturen aan theater@cultuurfonds.nl. Download het Aanvraagformulier Horizon hier.

Wat bevat de aanvraag?

 • Een beschrijving van de opzet van het onderzoek van maximaal twee A4. Hierin wordt de probleemstelling beschreven en een onderzoeksvraag, waaruit blijkt wat onderzocht gaat worden en wat het doel is van het onderzoek. Uit de aanvraag moet blijken wat de motivatie, relevantie en methode is om dit onderzoek uit te voeren.
 • De aanvrager wordt gevraagd om een idee te formuleren over hoe de resultaten en/of het verslag van het onderzoek voor anderen beschikbaar/toegankelijk kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld door een lezing of publicatie op een website, maar dit is geen voorwaarde voor honorering.
 • Een gespecificeerde begroting met toelichting.
 • Eventueel: overzicht van betrokken partijen en de reden van hun betrokkenheid.

Wat zijn de criteria?        

 • Het moet gaan om (de nadere uitwerking van) een bijzonder, origineel, spannend, gelaagd en eventueel actueel idee.
 • Bij de besteding van het budget van Horizon wordt gestreefd naar variëteit en diversiteit.

Hoe wordt het project verantwoord?

 • Plannen kunnen met maximaal 5.000 euro worden gehonoreerd. 
 • Het toegekende bedrag minus 500 euro kan direct worden opgevraagd op basis van facturen.
 • Het eigen honorarium maakt substantieel deel uit van de begroting.
 • Er moet een kort reflecterend verslag worden ingeleverd, waarin wordt ingegaan op het proces van het onderzoek en de ondernomen stappen/methode, met toelichting over eventuele veranderingen ten opzichte van de voorgenomen stappen, en de resultaten van het onderzoek. Na het indienen van het verslag kan de laatste 500 euro worden opgevraagd.
 • Er moet minstens één openbaar toegankelijk testmoment te zijn voor publiek, indien het onderzoek dit toelaat. Anders volstaat het verslag.

Hoe verloopt de  aanvraagprocedure?

Aanvragen moeten worden ingediend voor 1 juni 2020. Medio september worden de aanvragen behandeld.  Eind september is bekend welke projecten kunnen rekenen op ondersteuning. 

Bij wie kan ik terecht voor vragen?

Bij Jan Vos, adviesmedewerker podiumkunsten, 020-5206130  of j.vos@cultuurfonds.nl.