Inspiratieprijs van Cultuurfonds Limburg voor natuurbehoud

Het Cultuurfonds Limburg kent de Inspiratieprijs 2017 toe aan bijzondere projecten op het gebied van natuurbehoud in de provincie.
Maastricht, 5 oktober 2017
Inspiratieprijs van Cultuurfonds Limburg voor natuurbehoud

Drie van de twaalf genomineerden krijgen op 2 november een prijs uitgereikt door Theo Bovens, Commissaris van de Koning en voorzitter van het Cultuurfonds Limburg.

De Inspiratieprijs gaat ieder jaar naar een persoon of organisatie met een bijzondere staat van dienst op het gebied van letteren, virtual art, e-culture, beeldende kunst, muziek, theater, dans, geschiedenis, natuurbehoud of monumentenzorg. De prijs bestaat uit € 10.000, verdeeld over drie prijzen. De genomineerde natuurprojecten zijn verdeeld over heel Limburg en werken met deskundige en inspirerende kartrekkers. Ze vormen zonder uitzondering een inspiratiebron voor landschapsbeheer en natuurbehoud, óók buiten de eigen streek. De twaalf genomineerden krijgen als blijvende herinnering een eikenboom aangeboden