'Leve het geven'

In 2021 bundelen voordekunst, Cinecrowd en het Cultuurfonds in opdracht van Platform ACCT, de krachten en zetten zij het programma Leve het Geven door! Mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden er gelden beschikbaar gesteld om particulier geven aan individuele makers en instellingen in Nederland te stimuleren.
15 april 2021
'Leve het geven'
Fotocredits:
Matchfunding Augustus

Nederland is een vrijgevig land, maar nog niet altijd weten potentiële donateurs de creatieve sector te vinden. Huidig beleid om particulier geven te stimuleren bestaat al, denk bijvoorbeeld aan de Geefwet, maar er liggen nog meer kansen die benut kunnen worden. Daarom bundelen voordekunst, Cinecrowd en het Cultuurfonds, in opdracht van Platform ACCT, in 2021 de krachten om geven aan makers en instellingen voor de gehele creatieve sector te stimuleren. In 2020 onderzocht Leve het Geven de behoeften van makers, en de verwachtingen van donateurs, op het gebied van particuliere giften, met als doel een voorstel voor één of meerdere concrete geefinstrumenten door te ontwikkelen.

"In 2021 zetten we dit door in samenwerking met makers, instellingen, donateurs en andere stakeholders’’, aldus Kristel Casander, directeur voordekunst. Daarom zijn er, mogelijk gemaakt door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de komende vier jaar gelden beschikbaar gesteld om het programma Leve het Geven verder vorm te geven. Dit doen we op een drietal manieren:

  1. Zichtbaarheid van geefmogelijkheden: De komende jaren wordt aandacht besteed aan het zichtbaar maken van de mogelijkheid om te geven geven aan makers en instellingen. Dit doen we door middel van doelgerichte (regionale) campagnes die de makers, instellingen, donateurs en de manieren van geven centraal stelt. 
  2. Komende jaren ontwikkelen we met het programma praktische geefhulpmiddelen om makers en instellingen te helpen om een relatie met hun donateurs en publiek te onderhouden en te verduurzamen. Bijvoorbeeld: verdiepende begeleiding bij relatiebeheer of technische ontwikkelingen om structureel geven makkelijker te maken. De pilotgroep ‘Smaakmakers’ is hier al mee gestart. 
  3. De overheid neemt drempels weg en stimuleert geven door middel van matchfunding. De komende jaren wordt er geld beschikbaar gesteld vanuit (publieke en private) fondsen om bij te dragen aan creatieve projecten van makers en instellingen en worden particuliere donaties gematcht met een bijdrage door middel van matchfunding. 

Platform ACCT 

’‘Leve het Geven past volledig bij de doelstelling van Platform ACCT tot het vergroten van het verdienvermogen voor alle werkenden in de sector. Met dit project gaan we makers en instellingen helpen met het vinden van financiering. Particuliere giften aan organisaties als musea of theatergezelschappen zijn gebruikelijk in Nederland, maar het direct ondersteunen van makers kennen we vrijwel niet. We werken de komende jaren graag samen met voordekunst, het Prins Bernhard Cultuurfonds en CineCrowd aan veranderingen binnen de sector en bewustwording van het belang van particulier geven als bijdrage aan een gezonde financiering”, vertelt Sjoerd Feitsma, directeur PlatformACCT.

Unieke samenwerking

"Hoe mooi is het dat we met deze unieke samenwerking het belang én het plezier van particulier geven aan kunst en cultuur nog eens goed onder de aandacht kunnen brengen. Met ons netwerk van provinciale afdelingen gaan we er als Prins Bernhard Cultuurfonds meteen vanaf de start actief mee aan de slag, voor al die cultuurmakers in Nederland die geld kunnen gaan ophalen voor hun projecten. Fantastisch dat het ministerie van OCW dit initiatief zo ruim steunt. Particuliere giften zijn echt een onmisbare aanvulling op overheidsfinanciering", aldus Cathelijne Broers, directeur Prins Bernhard Cultuurfonds.

Leve het Geven

In 2021 is het Prins Bernhard Cultuurfonds gestart met het bijdragen via de provinciale afdelingen aan creatieve projecten op voordekunst en Cinecrowd, door middel van matchfunding. Projecten van individuele makers en instellingen op voordekunst en Cinecrowd kunnen een bijdrage ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Lees meer over Leve het Geven op hun website.