Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden ontvangen de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2022

Vanmiddag hebben Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2022 ontvangen uit handen van Pauline Meurs, voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De vertalers kregen deze prijs voor hun vertalingen uit het Turks. Aan de prijs is een bedrag van 35.000 euro verbonden. Bij de uitreiking was ook Nobelprijswinnaar Orhan Pamuk aanwezig.
15 september 2022
Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden ontvangen de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2022

Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden hebben als duo-vertalers een imposant oeuvre opgebouwd. Ze vertaalden werk van o.a. Halid Ziya Uşaklıgil, Oğuz Atay en Elif Shafak, maar ze introduceerden bovenal de boeken van Orhan Pamuk in Nederland, zoals Sneeuw, Ik heet Karmozijn, Dat vreemde in mijn hoofd en De nachten van de pest.

De jury prijst in het juryrapport hun uitmuntende duovertalingen en ambassadeurschap: ‘Dorleijn en Van der Heijden ontsluiten een hoogstaande literaire cultuur. Hun Nederlands is lenig, vindingrijk en fraai.’

De jury werd gevormd door Henk Pröpper (voorzitter), Henri Bloemen, Jan Willem Bos, Stella Linn, Eric Metz, Marjolein van Tooren † en Marjoleine de Vos.

'Ik hoop dat de Martinus Nijhoff Vertaalprijs een stimulans is voor uitgevers, tijdschriften en festivals om meer te laten vertalen uit landen die regelmatig in het nieuws zijn, maar waarvan de literatuur grotendeels onzichtbaar blijft.'
– Hanneke van der Heijden

‘Laten we open blijven staan voor de wereld zonder onze eigenheid te verliezen.Vertalers helpen daarbij, door stemmen uit de hele wereld beschikbaar te maken in de Nederlandse taal.’
- Margreet Dorleijn


Martinus Nijhoff Vertaalprijs

Sinds 1955 reikt het Prins Bernhard Cultuurfonds jaarlijks de Martinus Nijhoff Vertaalprijs uit ter bekroning van bijzondere oeuvres op het terrein van literair vertalen. Aan de prijs is de naam verbonden van Martinus Nijhoff, dichter, zelf ook vertaler en voormalig bestuurslid van het toenmalige Prins Bernhard Fonds. De prijs is bestemd voor vertalers die vertalen in en uit het Nederlands. Elk jaar wordt een vertaler die vertaalt in het Nederlands bekroond. Eens in de vijf jaar – bij elk lustrum van het Cultuurfonds – krijgt tevens een vertaler die vertaalt uit het Nederlands de prijs toegekend. Aan de prijs is een bedrag verbonden van € 35.000. Het is daarmee een van de grootste vertaalprijzen van Europa.