Drie nieuwe buurtfondsen in Amsterdam

Amsterdam krijgt er drie nieuwe buurtfondsen bij, in Noord, Nieuw-West en in Zuidoost. Met donaties van buren en ondernemers uit de wijken gaan deze fondsen zich naar voorbeeld van het al bestaande Fonds voor Oost inzetten voor een mooiere, groenere, veiligere, kleurrijkere en schonere buurt. Daarbij wordt er gezamenlijk opgetrokken met MAEX Amsterdam, de maatschappelijke beurs van Nederland.
Amsterdam, 25 april 2018
Drie nieuwe buurtfondsen in Amsterdam

Buurtbewoners gaan samen theater maken, musiceren, tuinieren, koken of kamperen in het park. Projecten als deze zijn vaak nog te pril voor financiering door reguliere fondsen of vallen tussen wal en schip door regelgeving, maar zijn wél van betekenis voor hun buurt en voor de stad. Ze verbeteren de kwaliteit van leven van veel Amsterdammers. Dit verdient prioriteit, vonden het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Ymere, die het Fonds voor Oost destijds oprichtten.

Werkgelegenheid, gezondheid en integratie
Amsterdam kent veel betrokken bewoners die hun buurt en medebewoners op hun duimpje kennen, met opvattingen over hoe de dingen beter kunnen. Maatschappelijke en culturele vraagstukken worden steeds vaker door deze burgers zelf aangepakt, door samen te komen organiseren mensen zich voor meer groen, veiligheid, cultuur of saamhorigheid in hun buurt. Lokale initiatieven als deze kunnen veel betekenen voor bijvoorbeeld werkgelegenheid, gezondheid en integratie van Amsterdammers en nieuwkomers

Fonds voor Oost
In 2014 kwam Fonds voor Oost tot stand: het eerste Amsterdamse buurtfonds. Inkomsten komen uit donaties van buren en ondernemers en van bijdragen van fondsen en bedrijven. Bewoners kiezen zelf waar de budgetten terecht komen. Zo is de impact en de betrokkenheid in de buurt maximaal.

Dit jaar scharen ook de gemeente Amsterdam en een aantal vermogensfondsen zich achter het initiatief. En daarmee werd uitbreiding naar drie nieuwe stadsdelen mogelijk. Samen hebben ze één doel voor ogen: in heel Amsterdam bewoners steunen bij hun lokale initiatieven, die hierdoor steeds meer kunnen betekenen voor bijvoorbeeld werkgelegenheid, gezondheid en integratie van Amsterdammers en nieuwkomers. 

Meten en koppelen 
Met de uitbreiding van de buurtfondsen wordt het steeds belangrijker om de impact van de activiteiten op de stadsdelen meetbaar te maken. MAEX gaat daarom de inzet van burgers in kaart te brengen op een online platform. Hier kunnen initiatiefnemers ook meteen aangeven waar ze behoefte aan hebben, om zo gekoppeld te worden aan partijen die hen kunnen helpen bij het realiseren van de plannen. 

Lancering Mensen Maken Amsterdam
Op 26 april 2018 wordt de uitbreiding van het buurtfonds naar de drie nieuwe stadsdelen gevierd in het Compagnietheater in Amsterdam, onder de noemer 'Mensen Maken Amsterdam'.