Nieuw Themafonds Surinaams Erfgoed steunt restauratie gebouwd erfgoed in Suriname

Het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stadsherstel Amsterdam en Stadsherstel Suriname slaan de handen ineen met de oprichting van een nieuw fonds.
28 juni 2018
  • Julianastraat 56
  • Achterkant Prinsessestraat 47 Paramaribo
  • Voorkant Prinsessestraat 47 Paramaribo
  • Overleg Stadsherstel Amsterdam en Suriname
Nieuw Themafonds Surinaams Erfgoed steunt restauratie gebouwd erfgoed in Suriname

Op initiatief van Stadsherstel Amsterdam en Stadsherstel Suriname start het Prins Bernhard Cultuurfonds een speciaal fonds voor restauratieprojecten van historische panden in Suriname. 

Dat werd op donderdag 28 juni 2018 officieel beklonken met de ondertekening van de intentieverklaring voor het Themafonds Surinaams Erfgoed, voorafgaand aan de Surinaamse tentoonstelling in de Amstelkerk te Amsterdam, op het kantoor van Stadsherstel. 

Noodzaak herstel Surinaams erfgoed
Er zijn zeer veel bedreigde monumentale panden in Suriname die in slechte staat verkeren en vele panden zijn al gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Er zijn financiën nodig om panden aan te kopen en te restaureren maar door slechte economische omstandigheden is ondersteuning vanuit het Surinaamse bedrijfsleven en particulieren echter beperkt. Door vanuit Nederland meer draagvlak te creëren, in zowel Nederland als Suriname kunnen meer bijzondere panden worden behouden.

Panden redden in Suriname
Stadsherstel Amsterdam redt al ruim 60 jaar monumenten en beeldbepalende panden door deze zorgvuldig te restaureren en hierna een passende bestemming te geven en te verhuren. Deze jarenlange kennis wordt ook met Stadsherstel Suriname gedeeld om historische panden te restaureren in Suriname.

Stadsherstel Suriname heeft het doel om de unieke gebouwen van Suriname te behouden en richt zich behalve op monumenten, ook op karakteristieke historische gebouwen zonder monumentenstatus die wel beeldondersteunend zijn in de oude binnenstad. Er zijn door hen al vier panden gered en gerestaureerd in Paramaribo. Het Cultuurfonds ondersteunt al jaren restauraties van bijzondere gebouwen van erfgoed met een gedeeld Nederlands verleden in het buitenland. Onlangs steunde het fonds de restauratie van een kerkorgel in de Lutherse kerk in Paramaribo.  

Verdubbeling startbedrag
De drie partijen verbinden zich met dit speciale fonds om het herstel van gebouwd Surinaams erfgoed te gaan ondersteunen en brengen hierbij elk ook elk hun specifieke expertise in. Stadsherstel Amsterdam heeft al ruim 60 jaar ervaring met het herstellen van beeldbepalende panden en steunt Stadsherstel Suriname met de opzet van herstelplannen voor panden. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft ruim 75 jaar ervaring met fondsenwerving en het activeren van verschillende schenkers en  brengt een startbedrag van € 50.000 in voor het nieuwe fonds. Samen gaan de drie partijen zich inzetten om deze inleg binnen vijf jaar te laten verdubbelen met schenkingen aan herstelprojecten om zo diverse monumenten in Suriname te ondersteunen.

Surinaamse maanden
Vanaf 28 juni t/m 24 aug. organiseert Stadsherstel Amsterdam in de Amstelkerk Surinaamse Maanden: diverse evenementen en de expositie Prasi oso, historisch monument van Suriname. Een deel van de opbrengst van de show is bestemd als donatie voor de restauratie van een historisch pand in Suriname. 

Doneren voor Surinaams Erfgoed is mogelijk via: https://themafondssurinaamserfgoed.geefaanfonds.nl/