Nieuwe regeling gelanceerd op jubileum Blockbusterfonds

Tijdens het 10-jarig jubileum van het Blockbusterfonds is een nieuwe regeling voor de kunstensector bekendgemaakt: Blockbusterfonds XTRA (BBF XTRA). De nieuwe regeling – wederom een samenwerking tussen het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds, de VandenEnde Foundation en de VriendenLoterij - is net als het Blockbusterfonds erop gericht om extra investeringen in de marketing van culturele projecten mogelijk te maken. Maar er is ook een groot verschil: waar het Blockbusterfonds zich richt op projecten met ‘blockbusterpotentie’, is BBF XTRA bedoeld voor kleinere projecten.
24 oktober 2022
Nieuwe regeling gelanceerd op jubileum Blockbusterfonds

Juist in deze tijd is een extra geldstroom in de culturele sector broodnodig. De pandemie en de lockdowns hebben ertoe geleid dat de sector te maken heeft met een terugval in bezoekersaantallen. Een extra investering in de marketing, in combinatie met de afname van kaarten door de VriendenLoterij, geeft aanvragers de kans het publiek weer in zijn geheel terug te winnen. De aanvragen daartoe kunnen al vanaf eind dit jaar worden gedaan.

10 jaar Blockbusterfonds

Het Blockbusterfonds kwam in 2012 tot stand. De samenwerkende fondsen verlenen sindsdien bijdragen aan culturele projecten die de potentie hebben uit te groeien tot ‘blockbusters’. Met een lening of garantiebijdrage, in combinatie met een gegarandeerde afname van entreetickets, worden bijzondere culturele projecten ondersteund die gericht zijn op een groot en breed publiek. De lening of garantiebijdrage wordt ingezet om extra marketinginspanningen te financieren. De afname van entreetickets zorgt voor een bodem in de exploitatie, waardoor een ondernemer minder risico loopt.

Het 10-jarig jubileum van het Blockbusterfonds werd vanmiddag gevierd in DeLaMar in Amsterdam. In haar openingswoord sprak Janine van den Ende, echtgenoot van founding father Joop van den Ende, over het belang van cultureel ondernemerschap en de noodzaak om in cultuur te blijven investeren. Ook kwamen aanvragers aan het woord die vertelden over hun ervaringen met het Blockbusterfonds.

Joop van den Ende: “Investeren in kunst en cultuur is investeren in een gezonde maatschappij. Het zijn de kunsten die ons de mogelijkheid bieden uit te drukken wat wij nog niet weten en maar al te graag willen ontdekken.”

Over het Blockbusterfonds

Het Blockbusterfonds is opgericht om het cultureel ondernemerschap binnen de kunsten te stimuleren. Het Blockbusterfonds is een ‘revolving fund’, aangezien veel projecten mede dankzij de geleverde marketinginspanningen succesvol zijn. Als gevolg hiervan worden de verstrekte leningen meestal (gedeeltelijk) weer terugbetaald. Dit leidt ertoe dat elke euro die door de fondsen wordt gestort, meerdere malen kan worden uitgegeven.