Update aanvragers Cultuurmakersfonds

In verband met de voortdurende coronamaatregelen en de beperkte mogelijkheden voor onze aanvragers om hun projecten te kunnen uitvoeren, verzetten we voor de tweede keer de deadline waarop de uitvoering/voorstelling van het project moet zijn begonnen. De nieuwe deadline is nu 1 januari 2022.
15 februari 2021
Update aanvragers Cultuurmakersfonds

Dit bericht geldt voor aanvragers die vorig jaar juli een bijdrage hebben ontvangen uit het Cultuurmakersfonds.

Nieuwe deadline: 1 januari 2022

Financiële afhandeling

Wat betreft de financiële afhandeling ontvangen we veel vragen, daarom hieronder nogmaals de details.

Aanvragers kunnen meteen al een betaalverzoek indienen voor uitbetaling van 80% van het toegekende bedrag. Dit kun je doen door het betaalverzoekformulier, ingevuld en ondertekend, te mailen naar cultuurmakersfonds@cultuurfonds.nl

Dit formulier vind je op onze website onder Aanvragen, kopje financiële afwikkeling.

Zodra het project is afgerond, kun je een tweede betaalverzoek indienen voor uitbetaling van de laatste 20%.

Naast hetzelfde formulier, ingevuld en ondertekend, ontvangen wij dan ook graag andere bijlagen.

De overige bijlagen zijn:

  • Kort verslag
  • Facturen voor het bedrag van het toegekende bedrag.
  • Eindafrekening

Hieronder verstaan we een financieel overzicht met daarin zowel de oorspronkelijke als de gerealiseerde begroting, waarbij de inkomsten en kosten te zien zijn en de toekenning van het Cultuurmakersfonds vermeld wordt onder de inkomsten.

Deadline financiële afwikkeling

De deadline voor het indienen van deze financiële afwikkeling is twee jaar na de toekenning.

Deadline: 15 juli 2022