Oproep Cultuurfonds Groningen: blijf aanvragen indienen in coronatijd

Ruimhartig toekennen zo lang budget het toelaat
Groningen, 27 oktober 2020

Het Cultuurfonds Groningen roept culturele en natuurorganisaties op aanvragen in te blijven dienen. ‘Het is opvallend dat er een grote terugloop in aanvragen is sinds de uitbraak van de coronacrisis, terwijl deze sectoren het zwaar hebben. Vandaar dat we hebben besloten om de richtlijnen tijdelijk te verruimen, in de verwachting dat we dan meer aanvragen binnen krijgen.’

Aan het woord is Pim Luiten, bestuurslid bij het Cultuurfonds Groningen. ‘Deze verruiming hanteren we zolang het budget dit toelaat. Juist nu is het zo belangrijk dat dit geld van onze schenkers en van de loterijen bij verenigingen en stichtingen terecht komt die zich inzetten voor cultuur en natuur. Zo kunnen ze makers en initiatiefnemers blijven ondersteunen en voorkomen dat zij blijvend worden geraakt door de coronacrisis.’

Door de verruiming kunnen aanvragers bijvoorbeeld vaker dan eens per drie jaar een aanvraag indienen of juist aanvragen als al driemaal op rij een bijdrage is toegekend. Daar kan bijvoorbeeld een festival van profiteren door nogmaals bij het Cultuurfonds aan te kloppen. Maar ook extra projectkosten die corona-aanpassingen met zich meebrengen kunnen in aanmerking voor een toekenning komen, ook als daar niet direct een concreet project tegenover staat.

De ondersteuning kan bijvoorbeeld ook dienen voor versterkingsapparatuur voor een dirigent die door coronamaatregelen een grotere afstand moet overbruggen met zijn stem. Of voor extra repetitiekosten, omdat er alleen in kleinere bezetting kan worden gerepeteerd. Of voor extra zaalhuur of marketingkosten, omdat er minder publiek per optreden kan komen. Maar ook bij gederfde publieksinkomsten wil het Cultuurfonds Groningen overwegen om verlies tijdelijk te compenseren als om te voorkomen dat een project volledig moet worden afgeblazen. De extra tegemoetkoming bedraagt maximaal € 5.000 en wordt toegekend zo lang het budget het toelaat.