Hulp voor vastgelopen restauratieprojecten door Corona

Beroepsvereniging Restauratoren Nederland en het Cultuurfonds hebben de handen ineen geslagen om restauratieprojecten te ondersteunen die zijn vastgelopen als gevolg van de coronamaatregelen.
18 mei 2020
Hulp voor vastgelopen restauratieprojecten door Corona
Fotocredits:
Vlucht naar Egypte. Restauratie van de Spaanse panelen van Kasteel de Haar (ter illustratie)

De coronamaatregelen hebben een grote impact op restauratiewerkzaamheden, zo blijkt uit onderzoek van Restauratoren Nederland. Het Prins Bernhard Cultuurfonds kon op basis hiervan de helpende hand toesteken.

Voorwaarden voor steun
Als restauratiewerkzaamheden aan historische objecten - als onderdeel van historische interieurs in monumenten of als onderdeel van een cultuurhistorische waardevolle collectie - zijn bevroren door een liquiditeitstekort bij de opdrachtgevers als gevolg van de coronacrisis, kan nu ondersteuning worden aangevraagd.

Voorwaarde: het te restaureren object is eigendom van een stichting of vereniging, een kerkelijke gemeente, parochie of onderdeel van een speciale collectie-stichting. Daarnaast moet het te restaureren object voor publiek te bezichtigen zijn en na de restauratie op een goede manier in stand worden gehouden. 

Een voorbeeld van een vóór de coronacrisis ondersteund project is de restauratie van negen olieverfschilderijen op paneel in de collectie van de buitenplaats Kasteel De Haar te Haarzuilen. Het herstel betrof het vastzetten van de originele verf, bladderende vullingen en retouches en het verwijderen van het oppervlakte vuil. De schilderijen waarvoor een bijdrage is geleverd waren in slechte conditie - een conserverende behandeling was dringend gewenst.

Ter illustratie: reiniging van de Spaanse panelen van Kasteel De Haar

Objecten in bezit van particulieren, overheden of grote musea worden helaas niet ondersteund. Objecten van kleine musea kunnen daarentegen wel ondersteund worden, mits deze in bezit zijn van het museum en geen overheidseigendom zijn.

Er moet bij de restauratieprojecten een aantoonbaar tekort te zijn en er moet sprake zijn van een eigen bijdrage door de eigenaar.

Leden die werk(t)en aan projecten die stop zijn gezet door de coronacrisis en aan bovengenoemde criteria voldoen, kunnen contact opnemen met Restauratoren Nederland via info@restauratoren.nl met een duidelijke casus- en probleemomschrijving. Dan kan er gekeken worden wat Restauratoren Nederland samen met het Cultuurfonds kan doen.