Prijs Cultuurfonds Noord-Holland voor creatief buurthuis Bind in Zaandam

De Culturele Prijs Noord-Holland gaat dit jaar naar Stichting Bind op het Hembrugterrein in Zaandam. Het ‘creatieve buurthuis’ is een huiskamer en laboratorium voor lokale initiatieven op het gebied van muziek, poëzie, kunst en theater. De prijs is op 10 juli uitgereikt door Arthur van Dijk, commissaris van de Koning en voorzitter van het Cultuurfonds Noord-Holland.
10 juli 2019
Prijs Cultuurfonds Noord-Holland voor creatief buurthuis Bind in Zaandam
Fotocredits:
Bind

Stichting Bind
Ontstaan uit intrinsieke wil en motivatie vanuit het hart van de Zaanstreek biedt Stichting Bind de ruimte voor creativiteit vanuit de Zaankanter zelf, met een laagdrempelige insteek. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van de Zaankanter om zelf te creëren, op een prachtige locatie met een rijke geschiedenis: het Hembrugterrein. In combinatie met de functie ‘creatief buurthuis’ organiseert de stichting ook zelf projecten, met de overtuiging dat creativiteit waardevol is.

“Het belang van een initiatief dat is ontstaan vanuit intrinsieke motivatie en burgerparticipatie, gedragen door mensen uit de omgeving, afgestemd op de behoefte van Zaankanters en mogelijkheden van het gebied heeft een belangrijke rol gespeeld bij de toekenning van de prijs”, aldus het juryrapport van het Cultuurfonds.

Culturele Prijs Noord-Holland
De Culturele Prijs Noord-Holland is in 1990 ingesteld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, een groep van personen of een instelling, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel gebied in het algemeen, voor de amateuristische kunstbeoefening in het bijzonder of op het gebied van natuurbehoud. Aan de prijs is een geldbedrag van € 10.000 verbonden en een kunstwerk, dit jaar uitgevoerd door een jonge talentvolle student van de Gerrit Rietveld Academie, Masha Volkova.


Foto door Bert Wisse