Prinses Beatrix reikt Zilveren Anjers 2018 uit

De Zilveren Anjers van het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn dit jaar voor Hans van der Ven uit Den Haag, Alice van Romondt van Aruba en Piet de Boer uit Volendam. Deze jaarlijkse onderscheidingen voor onbetaalde en bijzondere inzet voor cultuur of natuur werden op woensdag 30 mei aan hen uitgereikt door Prinses Beatrix, in het Koninklijk Paleis Amsterdam.
30 mei 2018
Prinses Beatrix reikt Zilveren Anjers 2018 uit
Fotocredits:
Jorrit Lousberg

Hans van der Ven (1942, Den Haag) krijgt de onderscheiding voor zijn rol als mecenas, in het bijzonder voor zijn bijdrage aan de verwerving van kunstwerken die belangrijk zijn voor het cultureel erfgoed van Nederland. Hij ondersteunde onder meer het Rijksmuseum en het Mauritshuis met kunstaankopen. Dankzijde ruimhartige schenkingen van Hans van der Ven is het museale kunstbezit in Nederland aanzienlijk verrijkt.  

Alice van Romondt (1949, Aruba) wordt onderscheiden vanwege haar bijzondere bijdrage ter bevordering van de cultuur, de literatuur en de kunsten op Aruba. Niet alleen initieert en realiseert zij belangwekkende projecten, zij speelt hierin ook altijd een verbindende rol. Dankzij de toewijding van Alice van Romondt zijn eigentijdse culturele uitingen tot bloei gekomen en blijft het culturele erfgoed van Aruba bewaard voor toekomstige generaties. 

Piet de Boer (1942, Dordrecht) krijgt de Zilveren Anjer voor zijn grote bijdrage aan het Volendams Opera Koor, in het bijzonder zijn rol als voorzitter. Al sinds 1967 voert Piet de Boer het Volendams Opera Koor aan en heeft  het koor grote artistieke stappen gezet, met een voortdurend hoogstaande muzikale kwaliteit als resultaat. Piet de Boer levert met het Volendams Opera Koor een grote bijdrage aan de instandhouding van het Volendams erfgoed, alsook aan de opera als kunstvorm. 

Zilveren Anjer
De 
Zilveren Anjer wordt sinds 1950 jaarlijks toegekend aan personen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor cultuur of de natuur in het Koninkrijk der Nederlanden. Prins Bernhard heeft tot zijn overlijden in 2004 de onderscheidingen uitgereikt. In 2005 heeft Prinses Beatrix deze taak overgenomen.