Extra steun en versnelde procedure vanuit Fonds Vrijwilligers Erfgoed

Het Cultuurfonds heeft een nieuwe regeling voor kleinere erfgoedorganisaties, die grotendeels afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. Hiermee worden zij aangemoedigd om educatieve projecten op te zetten en op andere manieren hun organisatie weerbaar te maken in de anderhalvemeter-samenleving.
19 mei 2020
Extra steun en versnelde procedure vanuit Fonds Vrijwilligers Erfgoed
Fotocredits:
T. Blades. Voorbeeld audiotour buitenruimte: https://nl.westeramstel.com/audio-tour.html

De projecten moeten het langetermijndoel hebben om de erfgoedvrijwilligers en/of organisatie te verstevigen of versterken. Denk daarbij aan projecten waarbij de educatieve informatie wordt uitgebreid of waar verder gedigitaliseerd wordt. Voorbeelden van projecten zijn:

  • Aanpassing/updaten van de website of database
  • De aanschaf van benodigde hardware, bijv. een bezoekersregistratiesysteem
  • Uitbreiding/ontwikkeling van audiotours of routes met QR-technologie door de buitenruimte (park of omgeving monument)
  • Digitalisering archief of collectie

Bekijk dit voorbeeld van een audiotour in de buitenruimte.

Voorwaarden:

  • Het betreft een organisatie met meer dan 2fte betaalde krachten (organisaties met minder dan 2fte betaalde krachten, kunnen aanspraak maken op de overeenkomstige regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie).
  • Het aanvraagbedrag ligt tussen de € 1.000 en € 5.000. Grotere projecten worden naar de reguliere aanvraagprocedure verwezen
  • Het project is urgent en zal binnen 3 maanden zijn afgerond.
  • Het project is een investering op de lange termijn en geen tijdelijke oplossing
  • Maximaal 80% van de subsidie wordt ingezet voor materiële investeringen
  • Het project heeft aantoonbare versterking van de vrijwilligers en de organisatie en de vergroting van het publieksbereik als doel

Met dit te downloaden formulier kunt u voor 15 juni a.s. een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Het verzoek zal versneld behandeld worden. Na het indienen ontvangt u van ons verdere informatie over de eventuele toekenning en de afwikkeling. Voor verdere vragen kunt u terecht bij monumentenzorg@cultuurfonds.nl.