Anjeractie online t/m 18 juni

Collecte voor cultuur en natuur in de buurt
Amsterdam, 23 mei 2018

Op zondag 27 mei ging de jaarlijkse Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds van start. Duizenden vrijwilligers collecteren door het hele land en in bijna alle gemeenten voor cultuur en natuur in de buurt. Voor het eerst kan er ook contactloos worden gegeven via de collectebus. T/m 18 juni kan er online gedoneerd en gecollecteerd worden via www.anjeractie.nl. 

Anjeractie… sinds 1946 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt al sinds 1946 jaarlijks actief geld in met de Anjeractie. Zo’n 25.000 collectanten gaan tegenwoordig op pad om geld op te halen voor hun vereniging én voor het Cultuurfonds. Mede dankzij de opbrengsten van de Anjeractie kan het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3500 projecten ondersteunen. Daarbij zijn ook vele regionale en lokale initiatieven. Zo ondersteunt het Cultuurfonds onder andere de aanschaf van kleding en instrumenten voor de muziekverenigingen, kostuums en decors voor plaatselijke cabaret- en theatergezelschappen, restauratie van monumenten of het opzetten van educatieprojecten.

Nieuwe bussen
Voor het eerst kan er dit jaar bij de collectebus ook contactloos worden gepind, omdat steeds minder mensen nog contant geld bij de hand hebben, terwijl de geefintentie wel hoog is. In 2017 was 72 procent van de Nederlanders positief over het geven aan de collectant*. Het Cultuurfonds zet dit jaar in acht provincies - Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht - en 19 gemeenten de nieuwe collectebussen in. Naast de huis-aan-huis  collecte kan er ook online worden gegeven aan de verenigingen, via www.anjeractie.nl.

Helft van de opbrengst voor de clubkas
De helft van de opbrengst van de Anjeractie is voor de clubkas van de collecterende verenigingen. De andere helft wordt door het Cultuurfonds besteed aan cultuur- en natuurprojecten binnen de provincie.

*GFK-onderzoek in opdracht van Stichting Collecte Plan