Te gast bij de commissarissen van de Koning

8,6 miljoen euro per jaar besteden de provinciale afdelingen van het Cultuurfonds per jaar aan regionale en lokale projecten. Daarom was de directie van het Cultuurfonds op 25 juni te gast bij de kring van commissarissen.
29 juni 2018
Te gast bij de commissarissen van de Koning

Sinds 1946 kent het Prins Bernhard Cultuurfonds 12 provinciale afdelingen, die opereren vanuit de betreffende provinciehuizen. Van oudsher treden de commissarissen van de Koning op als voorzitter van de afdelingsbesturen. Op 25 juni j.l. ontvingen zij de directie van het fonds, om gezamenlijk actuele zaken te bespreken. 

Jaarlijks besteden de afdelingen zo’n 8,6 miljoen euro aan regionale en lokale projecten. Zo wordt geïnvesteerd in zowel cultuur als natuur in het hele land. Omdat hierbij de verbinding met de Nederlandse samenleving fundamenteel is, ging het gesprek onder meer over het bereiken van nieuwe initiatiefnemers en publieksgroepen. Inclusiviteit kwam naar voren als een belangrijk streven van het Cultuurfonds.

Foto: V.l.n.r. Johan van Beem (adjunct-directeur), Jaap Smit (cvdK Zuid-Holland), Theo Bovens (cvdK Limburg), René Paas (cvdK Groningen), Han Polman (cvdK Zeeland), Johan Remkes (cvdK Noord-Holland), Adriana Esmeijer (directeur), Arno Brok (cvdK Friesland), Jetta Kleinsma (cvdK Drenthe), Willibrord van Beek (cvdK Utrecht), Clemens Cornielje (cvdK Gelderland), Thijs Tromp (bestuurssecretaris), Leen Verbeek (cvdK Flevoland) en Wim van de Donk (cvdK Noord-Brabant). Boele Staal (waarnemend cvdK Overijssel) ontbreekt op de foto.