Wie krijgt de Drentse Anjer Prijs?

Cultuurfonds Drenthe doet een oproep om kandidaten voor te dragen voor de jaarlijkse Drentse Anjer Prijs. Welke groep geeft volgens u een opvallende impuls aan de Drentse cultuur? Tot 7 januari 2019 kunnen kandidaten worden voorgesteld voor de prijs die in april wordt uitgereikt.
Assen, 28 november 2018
Wie krijgt de Drentse Anjer Prijs?

Criteria 
De Drentse Anjer Prijs wordt jaarlijks toegekend aan een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat. Alle vormen van cultuur komen in aanmerking: muziek, dans, toneel, theater, mime, popmuziek, beeldende kunst, architectuur, erfgoed,  literatuur, film, nieuwe media.

Meer informatie over de voorwaarden, de jury en over voordragen vindt u op de pagina van de Drentse Anjer Prijs.