Aanvragen voor overige regelingen van het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds kent een aantal landelijke fondsen en stipendia waarvoor aparte richtlijnen, inzendtermijnen en aanvraagprocedures gelden. Voor uitzonderingen in de provincies, kunt u bij de provincie terecht.

Speciale regeling Fonds Vrijwilligers Erfgoed in Nederland

Het Cultuurfonds heeft een ondersteunende regeling voor erfgoedorganisaties, die grotendeels afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. Organisaties kunnen een bijdrage aanvragen voor initiatieven of aanpassingen die erfgoedvrijwilligers en/of de organisatie helpen passende maatregelen te nemen vanwege het Covid-19 virus. Bekijk de voorwaarden op Speciale regeling Vrijwilligers Erfgoed in Nederland.

Fonds ZOZ

Fonds ZOZ ondersteunt kunstenaars en on- en offline creatives die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving.
Projecten die proberen verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders te doorbreken en empathie en begrip te stimuleren. Kunstenaars die via de kracht van verhalen de weerbaarheid in de samenleving willen versterken.

Past jouw project bij Fonds ZOZ? Bekijk eerst de checklist. En doe je aanvraag vóór de eerstvolgende deadline:

Vergaderdata 2022
Uiterste inleverdatum:
21 februarintb
18 julintb
10 oktoberntb

Stuur een e-mail aan Annemiek Geel met een korte projectbeschrijving van maximaal 100 woorden om het aanvraagformulier op te vragen. Kijk voor de checklist en meer info op de website van Fonds ZOZ.

Annemiek Geel
Voor vragen, neem contact op met:
Annemiek Geel
Adviseur bestedingen/secretaris Fonds ZOZ
a.geel@cultuurfonds.nl

Besteding ingezameld geld vanuit de actie #DoeMeeMetJeAow

Met de actie #DoeMeeMetJeAow wordt er op dit moment geld ingezameld voor makers in de culturele sector. Lees meer over de actie op cultuurfonds.nl of op doemeemetjeaow.nl. Vanaf donderdag 11 juni 9:00 uur kunnen professionele (niet-meerjarig gesubsidieerde) makers (stichting of collectief) via een open inschrijving een beroep doen op een bijdrage uit de donaties. Kijk op cultuurfonds.nl/cultuurmakersfonds voor meer informatie en de voorwaarden. 


Conservatoren Stipendium

Dit stipendium is voor Nederlandse kunstmusea om wetenschappelijk onderzoek en werkervaring van juniorconservatoren te stimuleren. Met een bijdrage kan de zittende conservator voor een maximale periode van twee jaar worden vrijgesteld om onderzoek te doen. Zijn of haar werk wordt deze periode overgenomen door een jonge conservator.

Kunstmusea die niet beschikken over een (deels) door de overheid gefinancierd wetenschappelijk onderzoeksbudget kunnen vóór 1 juli een aanvraag indienen. Per jaar zijn maximaal vier stipendia beschikbaar van € 25.000. Bekijk hier de voorwaarden en aanvraagprocedure.

Horizon: een verder perspectief voor makers

Makers kunnen een aanvraag indienen voor een artistiek onderzoek binnen de werkterreinen Theater, Dans en Film. Het programma van het Cultuurfonds heeft als doel makers ruimte, tijd en geld te bieden om zicht te verdiepen in een artistiek experiment.

Aanvragen

Vanaf 1 mei 2022 tot 1 juli 2022 kunnen makers een aanvraag doen.

Voor wie?

Heb jij een plan voor een project dat je graag wilt uitwerken en onderzoeken? Lees dan hier alles over de regeling en stuur je aanvraag, onderzoeksopzet en de bijbehorende begroting naar ons op om in aanmerking te komen.

Aanvragen

Vanaf 1 mei 2022 tot 1 juli 2022 kan een aanvraag worden ingediend door het aanvraagformulier in te vullen en per e-mail te sturen aan theater@cultuurfonds.nl.


Cultuurfonds voor Monumenten

Nationaal Restauratiefonds en het Cultuurfonds hebben in negen provincies Cultuurfondsen voor Monumenten ingesteld. Daaruit kunnen leningen met een lage rente worden verstrekt voor restauraties van particuliere monumenten.

Fonds Perzik van Onsterfelijkheid

Dit fonds is bedoeld voor het behoud, herstel en instandhouding van graven, in het bijzonder grafmonumenten en -tekens van Nederlandse schrijvers. Personen en organisaties kunnen een aanvraag doen bij het fonds om auteursgraven te laten restaureren of te behoeden voor ruiming. 

Monumentenfonds 1818

Via het MonumentenFonds 1818 kunnen eigenaren van monumentale kerken en gemeentelijke monumenten voor de (gedeeltelijke) herbestemming of restauratie van hun pand. Het fonds richt zich primair op de gemeenten Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer en Zoeterwoude. Ook aanvragen van buiten deze regio worden in behandeling genomen, mits deze betrekking hebben op genoemde regio's.

Het minimale leenbedrag is € 10.000, het maximum is € 400.000. De behandeling van de aanvragen en het financiële beheer van de lening wordt uitgevoerd door het Nationaal Restauratiefonds.

Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds

Dit fonds is er voor kleinschalige projecten die tijdelijk braakliggende terreinen omvormen tot een groene omgeving en steunt projecten die braakliggende terreinen in de stad omvormen tot een groene omgeving, zoals buurttuinen, stadsgroentetuinen en schooltuinen. Het fonds is ook bedoeld om sociale cohesie en onderlinge betrokkenheid in de buurt te bevorderen. Een (buurt)vereniging of stichting kan in aanmerking komen voor ondersteuning voor een project voor een bedrag tussen de € 3.500 en € 5.000 . Een aanvraag kunt u online indienen bij de Adviescommissie Natuur.

Overzees gebouwd erfgoed

Het Cultuurfonds draagt bij aan restauraties van Overzees gebouwd erfgoed: monumentale gebouwen in het buitenland die een verleden delen met Nederland. Het gaat bijvoorbeeld om monumentale gebouwen die refereren aan de toenmalige Nederlandse aanwezigheid in het land of aan de Nederlandse migratie- of handelsgeschiedenis. Je kunt een aanvraag doen voor de herstelkosten, om het monumentale karakter van het pand te behouden. 

Het restaureren van panden in Suriname wordt via het Themafonds Surinaams Erfgoed toegekend.

Urban producties

Om meer urban dans- en theaterproducties in de theaters te krijgen, heeft het Cultuurfonds een garantieregeling. Zo kan nieuw publiek worden aangesproken en opgebouwd voor de langere termijn. We dragen niet bij aan de productie zelf, maar geven de theaters een vangnet. Tot 15 februari 2022 kunnen theaters weer een aanvraag doen. 

Voor wie?
Heeft jouw theater een urban productie in de planning? Lees dan hier alles over de regeling en stuur je aanvraag, motivatie, de speeldata en de bijbehorende marketingstrategie naar ons op om in aanmerking te komen.

Aanvragen
Vanaf 1 januari 2022 tot 22 februari 2022 kunnen theaters en podia een aanvraag indienen, door het aanvraagformulier in te vullen en per e-mail te sturen aan theater@cultuurfonds.nl

Kiki Rosingh
Voor vragen, neem contact op met:
Kiki Rosingh
Adviseur Theater, Dans & Film
k.rosingh@cultuurfonds.nl