Overzees gebouwd erfgoed

Het Cultuurfonds draagt bij aan restauraties van overzees gebouwd erfgoed: monumentale gebouwen in het buitenland die een verleden delen met Nederland.

Het gaat dan bijvoorbeeld om monumentale gebouwen die refereren aan de toenmalige Nederlandse aanwezigheid in het land of aan de Nederlandse migratie- of handelsgeschiedenis. Het Cultuurfonds draagt bij in de herstelkosten, om het monumentale karakter van het pand te behouden voor toekomstige generaties. Het restaureren van panden in Suriname wordt via het Themafonds Surinaams Erfgoed toegekend.

Voorbeelden van restauraties die het Cultuurfonds eerder ondersteunde:

 • Nederlandse begraafplaats te Karikop, India
 • Huize Berkenhout, Paramaribo, Suriname
 • Batz-orgel, Lutherse Kerk, Paramaribo, Suriname
 • Rietveld Paviljoen te Willemstad, Curaçao
 • Molen de Zwaan te Michigan, Verenigde Staten
 • Glas-in-loodramen van de Wolvendaalse kerk te Colombo, Sri Lanka

De bijdragen die het Cultuurfonds toekent zijn deelbijdragen. Restauraties moeten een aantoonbaar draagvlak hebben, bijvoorbeeld in financiële zin maar ook in de zin van zelfwerkzaamheid. Bij inzet van lokale crowdfunding en fondsenwervingsacties kan het Cultuurfonds overwegen een extra bijdrage als stimulans toe te kennen.

Nederlandse begraafplaats Karikop te Nagapattinam, India

Voorwaarden aanvraag

Voor aanvragen bij Monumentenzorg gelden de volgende voorwaarden:

 • Het monument (object of het landschap) heeft een aantoonbare bijzondere cultuurhistorische waarde en staat als monument geregistreerd;
 • De aanvragers dienen een aantoonbaar draagvlak te hebben met een actieve achterban van leden, donateurs en vrijwilligers.
 • Het monument (object of het landschap) is toegankelijk of heeft een mate van openstelling voor publiek;
 • De aanvrager is in bezit van een stichting, een vereniging of een kerkelijke organisatie die het beheer en behoud van het gebouw als doelstelling heeft.
 • De aanvraag heeft betrekking op de restauratiekosten van het monument, de objectonderdelen of de kosten voor de vaste educatieve presentatie van het monument of de collectie.

Voor een aanvraag voor overzees erfgoed gelden deze aanvullende voorwaarden: