Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs

Deze oeuvreprijs is een beloning voor bijzondere en langdurige inzet voor cultuur of natuur. De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs wordt sinds 2010 uitgereikt, elk jaar in een ander werkgebied. Het is een prijs van 150.000 euro: een fonds op naam met een startkapitaal van 75.000 euro én een vrij besteedbaar bedrag van 75.000 euro. De ontvanger van de oeuvreprijs bepaalt samen met het Cultuurfonds welke projecten voor cultuur of natuur in Nederland vanuit dit fonds op naam worden ondersteund. Ook kunnen andere schenkers die het doel ondersteunen een bijdrage leveren aan dit fonds op naam.

Winnaar 2020: ISH Dance Collective

De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2020 gaat naar ISH Dance Collective. Als collectief van dansers maakt ISH al meer dan twintig jaar multidisciplinaire voorstellingen en educatieprojecten en verbindt en verrast daarmee uiteenlopende groepen mensen, met name ook jongeren. Op 21 april werd regisseur en artistiek leider Marco Gerris verrast met dit nieuws.

Winnaar 2019: Vereniging De Hollandsche Molen

De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2019 is op 4 november uitgereikt aan Vereniging De Hollandsche Molen. Voorafgaand aan het Nationale Molenweekend op 11 en 12 mei werden zij verrast met dit nieuws.

"Zij klimmen in de wieken, zetten 'm op de wind, geven het kruirad een draai." Speciaal voor de uitreiking van de Cultuurfonds Prijs maakte rapper Sticks een rap over de 1200 molens in Nederland - en in het bijzonder over alle molenaars en vrijwilligers, die ze draaiend houden: