projecten
natuurLandelijk

BEEP helpt de imker

De bij is door zijn verstuivingswerk een waardevolle kracht voor landbouwers en fruittelers, en bovendien van uitzonderlijk belang voor de biodiversiteit in Nederland. BEEP is een app waarmee imkers eenvoudig kunnen bijhouden hoe het gaat met hun volkeren.

Verreweg de meeste van de ongeveer 8000 imkers in Nederland zijn vrijwilligers die als hobby bijen houden. Samen verzorgen zij zo'n 60.000 bijenvolken. De app vervangt de papieren kastkaart door een digitale registratie. Meetgegevens kunnen efficiënt en gestructureerd worden ingevoerd en zijn te gebruiken voor dataverzameling en kennisdeling. Dit scheelt niet alleen de imkers veel tijd (en maakt zo het vak aantrekkelijker voor een nieuwe lichting), ook worden waardevolle gegevens verzameld en openbaar gemaakt.

Zelf een project steunen?

Geef ook

Meer projecten

Landelijknatuur

Blue Mirror Experience

Escaperoom gaat de strijd aan met klimaatopwarming en zeespiegelstijging

Bekijk project
Landelijknatuur

Planten van hier

Hét praktijkboek over inheemse flora.

Bekijk project
Landelijknatuur

Fraaie Schepsels

Een publicatie over de grote stern, een iconische zeevogel die in Nederland tot twee maal toe bijna uitgeroeid was.

Bekijk project
Landelijknatuur

Bescherm de kleine marter

Onderzoek naar het beschermen van kleine marterachtigen

Bekijk project