projecten
natuurLandelijk

Vogelatlas van Nederland

Het in 2018 verschenen boek ‘Vogelatlas van Nederland’ laat zien dat de Nederlandse vogelpopulatie ontzettend is veranderd in de afgelopen veertig jaar. Duizenden, vrijwillige vogelaars hielpen Sovon Vogelonderzoek om alle vogels in Nederland systematisch in kaart te brengen.

Vogelatlas: goed nieuws 
Het aantal overwinterende vogels is toegenomen sinds de metingsperiode tussen 1973 en 1977. Met meer dan twee miljoen vertienvoudigde het aantal overwinterende ganzen. Ook broeden er 41 vogelsoorten meer in ons land, waaronder bijzondere soorten als de zeearend, de wilde zwaan en de kraanvogel.

Vogelatlas: minder goed nieuws
Ondanks de nieuwkomers spreken de onderzoekers van een verarming, omdat de samenstelling van vogelpopulatie steeds meer op elkaar lijkt. De bonte specht en de boomkruiper duiken overal op. Soorten als de klapekster, duinpieper en ortolaan zijn vrijwel verdwenen. Ook de grutto verkeerd in zwaar weer. In de eerste helft van de jaren zeventig waren er 120.000 gruttoparen. Dat zijn er nu naar schatting 35.000.

Online vogelkaarten
Binnen één dag waren alle vierduizend exemplaren van de eerste druk van de Vogelatlas verkocht. Voor iedereen die (nog) geen exemplaar heeft: alle kaarten uit de Vogelatlas zijn ook online beschikbaar via de website van Sovon Vogelonderzoek.

Zelf een project steunen?

Geef ook

Meer projecten

Landelijknatuur

Werkgroep Zeearend Nederland

Onderzoek naar de gedragingen van de zeearend in Nederland

Bekijk project
Landelijknatuur

Plastic Whale Foundation

Projecten vóór plasticvrije wateren

Bekijk project
Landelijknatuur

Beter met planten

Tentoonstelling over medicinale planten

Bekijk project