projecten
natuurLandelijk

Werkgroep Zeearend Nederland

Het aantal zeearenden dat broedt in Nederland neemt toe. Na vestiging van een eerste broedpaar in de Oostvaardersplassen in 2006 nam het aantal broedparen van de Zeearend in Nederland toe tot twaalf paar in 2017. Dit leidde tot oprichting van de Werkgroep Zeearend Nederland, onder meer om onderzoek te doen. Ze hebben vastgesteld dat er in 2019 ten minste veertien jonge zeearenden uit het ei kropen. Momenteel worden er vier jonge zeearenden sinds het uitvliegen nauwkeurig gevolgd met GPS-loggers.

GPS-loggers
In recente jaren nam het aantal broedparen van zeearenden in Nederland gestaag toe. Het vestigingspatroon, habitatgebruik, de dispersie en sterfte van jonge vogels kunnen niet door middel van ringen of kleurringen op detailniveau worden ontrafeld. Deze kennis kan worden verkregen door middel van gebruik van nieuwe GPS-loggers. In de periode 2019-2020 zullen in Nederland totaal tien jongen worden uitgerust met GPS-zenders.

Succesvol uitgevlogen
Na succesvol uitvliegen van de vier gezenderde jonge Zeearenden eerder deze zomer, maakten de vogels volgens de laatste update steeds vaker uitstapjes buiten het broedgebied. De omvang van de uitstapjes verschilde per vogel en zijn een aanwijzing dat de vogels zich gaan richten op een onafhankelijk bestaan. Tijdens hun eerste zwerftochten verkennen ze nieuwe gebieden. Twee van de vogels hebben hun broedgebied inmiddels achter zich gelaten, op weg naar een onafhankelijk bestaan.  

Online meekijken
De werkgroep is momenteel bezig met een portal waarop publiek mee kan kijken. Allereerst komt er een portal voor beheerders en vrijwilligers die aan het project meewerken en daarnaast één voor publiek waarop de reizen van de vogels gevolgd kunnen worden.

Vroege Vogels
In de radio-uitzending van Vroege Vogels van zondag 6 oktober gaf de werkgroep toelichting op de situatie in de Oostvaardersplassen en uitleg over het huidige onderzoek. De uitzending is terug te luisteren op de site van Vroege vogels.

Foto's door Pepijn Calle

Zelf een project steunen?

Geef ook

Meer projecten

Landelijknatuur

Fête de la Nature

Fête de la Nature het grootste grassroots natuurfestival van Nederland vindt plaats op 2 ,3 & 4 september 2022.

Bekijk project
Landelijknatuur

Een duik in het diepe

Tijdens de Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee wordt de héle Noordzeekust schoongemaakt. Dit jaar organiseert de stichting samen met het Cultuurfonds de bijzondere ecologiedagen. Tijdens deze dagen gaan je op een reis door de bijzondere onderwaterwereld van onze Noordzee. Op deze dagen zijn er ook ecologen aanwezig om te vertellen over de onderwaterwereld en zijn er activiteiten voor jong en oud.

Bekijk project
Landelijknatuur

Bast - De Bomenpodcast

Bast - De Bomenpodcast is een podcast over de weerbarstige band tussen mens en boom. De podcast is gemaakt door de Bomenstichting ter ere van het 50-jarige bestaan in 2020.

Bekijk project