Cultuurfonds Drenthe steunt in 2017 135 projecten voor bijna €350.000

Opbrengst Anjeractie 2017 in Drenthe is ruim € 20.000
22 december 2017
Cultuurfonds Drenthe steunt in 2017 135 projecten voor bijna €350.000

Het bestuur heeft in de vierde vergadering van 2017, € 48.060 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 19 projecten. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Vijf opvallende projecten zijn:

Project Zoo Mooi! Ode aan Aleid Rensen

Harmonie Euterpe uit Emmen kan rekenen op een bijdrage van € 5.000 waarvan € 1.975 uit het Rimrammers Fonds voor het project ‘Zoo Mooi!’, ode aan Aleid Rensen, een muziektheater/musical voorstelling uitgevoerd door Harmonie Euterpe. Een avondvullende productie op 3 en 4 november 2018 en in het voorjaar van 2019 waarin het leven van Aleid Rensen en de opkomst, bloei en (ondergang) van het Noorder Dierenpark centraal staan. 

Theaterproductie Het Varkensparadijs

De toneelvereniging Helmers uit Gieten kan rekenen op een bijdrage van € 4.000 voor de theaterproductie Het Varkensparadijs. De vereniging bestaat in 2018 150 jaar. Dat jubileum willen zij groots vieren. Ze gaan van 19 t/m 23 september 2018 het openlucht theaterstuk ‘Het Varkensparadijs’ opvoeren over de vroegere varkensslagerij Udema, eens een grote werkgever in Gieten. 

Internationaal Filmfestival Assen / Vrouw & Film

De stichting Festival Vrouwenfilms Claire Obscur in Assen kan rekenen op een bijdrage van € 2.500 voor het Internationaal Filmfestival Assen op 10 en 11 maart 2018. De stichting wil de positie van vrouwen in de (film)wereld versterken door vrouwelijk talent te stimuleren; door te prikkelen met een artistiek uitdagend programma wil IFA de ogen van de bezoeker openen voor maatschappelijk relevante thema’s waarin vrouwen centraal staan. Het IFA is een van de oudste filmfestivals met een feministische traditie in Europa, het enige festival met een dergelijke oriëntatie in Nederland en bovendien een van de weinige vertoners van arthouse films in Drenthe.

Tentoonstelling van schilderijen en pentekeningen van Roelof Jan Bekkering

De Historische Vereniging Ol Eel in Eelde kan rekenen op een bijdrage van € 1.500 uit het Jenny Vrieling Fonds voor een tentoonstelling van 22 februari 2018 t/m 4 maart 2018 van pentekeningen en schilderijen van Roelof Jan Bekkering, oud-ingezetene gemeente Eelde. Inwoners worden bij het project betrokken door via media te vragen of iemand een schilderij van Bekkering in bezit heeft en deze beschikbaar wil stellen voor de tentoonstelling met een bijbehorend verhaal. 

Stenen voor het verzet

De stichting Struikelstenen Assen kan rekenen op een bijdrage van € 1.000 voor het leggen van 18 struikelstenen voor Asser verzetslieden op 4 april 2018. De stichting heeft ervaren dat in de overwegende aandacht voor de joodse slachtoffers de verzetslieden een beetje dreigen onder te sneeuwen. Bovendien gaat het om een andere vorm van slachtofferschap. De joden zijn vermoord om wie zij zijn, de verzetslieden om wat zij hebben gedaan. Daarom heeft de stichting besloten om op 4 april 2018 alle resterende 18 struikelstenen voor Asser verzetslieden in één keer te leggen, teneinde ze alle aandacht te geven die zij verdienen. 


Anjeractie

Voor 2018 is de collecteweek voor cultuur en natuur in Nederland is van 27 mei tot en met 2 juni 2018. De helft van het opgehaalde geld is voor de clubkas van de eigen vereniging, de overige 50% gaat naar cultuur en natuur in de regio.

Vergaderingen

In 2018, op 23 maart, 29 juni, 28 september en 14 december behandelt het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe nieuwe aanvragen voor een bijdrage. Die kunnen tot 6 weken vóór die datum worden ingediend.