Cultuurfonds Fryslân investeert met ruim € 95.000 euro in 26 cultuurprojecten

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in het tweede kwartaal van 2022 aan 26 cultuurprojecten een financiële bijdrage toegezegd. Het gaat om een bedrag van in totaal 95.740 euro.
Leeuwarden, 8 juli 2022
Cultuurfonds Fryslân investeert met ruim € 95.000 euro in 26 cultuurprojecten

Deze informatie in het Fries

Het is elk kwartaal mogelijk om een financiële bijdrage voor een project aan te vragen. De criteria waar een aanvraag aan moet voldoen, zijn te vinden op de website van het Cultuurfonds. Hieronder lichten we enkele toekenningen toe. De volledige lijst met toekenningen uit deze derde ronde.

Festival HANBENninK80 in Friesland

Stichting Instant Composers ontvangt € 10.000 voor een festival van Han Bennink in oktober 2022. Met het festival HANBENnieK80 viert Bennink het leven, de muziek, de beeldende kunst en zijn 80ste verjaardag. Tijdens het festival zullen er in vier galeries veertien concerten plaatsvinden in combinatie met een expositie.

Luna Waterstad 

Stichting MediaArt Friesland ontvangt € 7.500 voor Luna Waterstad van 14 tot 23 oktober in Sneek. Op tien locaties langs en op het water rondom de binnenstad zijn bijzondere, uitdagende en spraakmakende lichtkunstinstallaties, projecties en ander kunstuitingen te zien.

Bezoekerscentrum Heeg

Stichting Heeg Promotie ontvangt € 7.500 voor een interactief bezoekerscentrum voor toeristen in en inwoners van Heeg. Hoofdthema van het centrum wordt de palinghistorie van Heeg. Zo is er straks onder meer een miniatuurimpressie van de palingaak Korneliske Ykes II te bewonderen. Het bezoekerscentrum opent in het voorjaar van 2023 de deuren.


Kultuerfûns Fryslân ynvestearret mei goed € 95.000 euro yn 26 kultuerprojekten

It Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân hat yn it twadde fearnsjier fan 2022 oan 26 kultuerprojekten in finansjele bydrage tasein. It giet om in bedrach fan yn totaal 95.740 euro.

It is elk fearnsjier mooglik om in finansjele bydrage foar in projekt oan te freegjen. De kritearia dêr't in oanfraach oan foldwaan moat, binne te finen op de webside fan it Cultuurfonds. Hjirûnder ljochtsje wy in pear takenningen ta. De folsleine list mei takennings út dizze tredde ronde.

Festival HANBENninK 80 in Friesland

Stichting Instant Composers krijt € 10.000 foar in festival fan Han Bennink yn oktober 2022. Mei it festival HANBENnieK 80 fiert Bennink it libben, de muzyk, de byldzjende keunst en syn 80ste jierdei. By it festival sille der yn fjouwer galeryen fjirtjin konserten plakfine yn kombinaasje mei in eksposysje.

Luna Waterstad

Stichting MediaArt Friesland krijt € 7.500 foar Luna Waterstad fan 14 oant 23 oktober yn Snits. Op tsien lokaasjes lâns en op it wetter om de binnenstêd hinne binne bysûndere, útdaagjende en spraakmeitsjende ljochtkeunstynstallaasjes, projeksjes en oare keunstuterings te sjen.

Bezoekerscentrum Heeg

Stichting Heeg Promotie krijt € 7.500 foar in ynteraktyf besikerssintrum foar toeristen yn en ynwenners fan Heech. Haadtema fan it sintrum wurdt de ielhistoarje fan Heech. Sa is der aanst ûnder oare in miniatuerympresje fan de ielaak Korneliske Ykes II te bewûnderjen. It besikerssintrum iepenet yn de maitiid fan 2023 de doarren.