Fryske Anjer en Talintpriis 2022 uitgereikt aan Hilde Mulder en Folkert Wesseling

Hilde Mulder en Folkert Wesseling zijn vrijdagavond verrast met respectievelijk de Fryske Anjer en de Talintprijs 2022. Na afloop van de voorstelling Cyrano van Meeuw Jonge Theatermakers in de Stadschouwburg De Harmonie heeft drs. A.A.M. Brok, commissaris van de Koning en voorzitter van het Cultuurfonds Fryslân, de prijzen uitgereikt.
26 november 2022
Fryske Anjer en Talintpriis 2022 uitgereikt aan Hilde Mulder en Folkert Wesseling

Fryske Anjer voor Hilde Mulder

De Fryske Anjer is uitgereikt aan Hilde Mulder. Mulder is oprichtster, artistiek en zakelijk directeur van Meeuw Jonge Theatermakers. Daarnaast geeft ze lessen elementair toneel en teksttoneel en regisseert ze voorstellingen. Hilde Mulder heeft zich 32 jaar ingezet om te komen tot een volwaardige theaterschool. Onder haarleiding heeft de opleiding zich sterk en voortdurend geprofessionaliseerd tot een keten van voorstellingen die naast speelbeurten in het eigen gebouw ook de weg vonden naar de verschillende professionele theaters in Fryslân en daarbuiten.

De prijs bestaat uit een speld, oorkonde en een bedrag van € 5.000. De speld isgemaakt door ontwerper en edelsmid Theo van Halsema.

Talintpriis voor Folkert Wesseling

De Talintpriis is uitgereikt aan Folkert Wesseling. Wesseling mag met recht een aanstormende multi talent worden genoemd. Hij volgt zijn eigen weg als acteur en theatermaker en stimuleert, ook al is hij zelf nog jong, aankomend jeugdig talent. Hij weet op eigen wijze over te brengen dat theatervoorstellingen betekenis hebben voor het dagelijks leven. Wesseling is een innemende persoonlijkheid. Zijn enthousiasme, ondernemers-spirit, energie en zijn ‘voeten in de Friese klei’ mentaliteit kunnen hem heel ver brengen, is de stellige overtuiging van het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân.

De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van € 1.500.