Steun voor dertien cultuur- en natuurprojecten in derde kwartaal

Het Cultuurfonds Fryslân heeft in het derde kwartaal 23.500 euro toegezegd aan dertien cultuur- en natuurprojecten een financiële bijdrage toegezegd. Opvallend is dat er minder aanvragen zijn dan voor de corona-crisis, terwijl de sector het zwaar heeft. Het Cultuurfonds Fryslân roept daarom cultuur- en natuurorganisaties op vooral aanvragen in te blijven dienen.
Leeuwarden, 23 september 2020
Steun voor dertien cultuur- en natuurprojecten in derde kwartaal
Fotocredits:
Panorama InsideOut

Bekijk hier de volledige lijst aan toekenningen. Een greep uit de projecten die een bijdrage ontvingen:

Panorama InsideOUT Fryslân 

Stichting Panorama InsideOUT Fryslân ontvangt een bijdrage voor het opnieuw exposeren van een panorama in het Adverium in Drachten. Dat panorama is gemaakt door (ex-)psychiatrische patiënten die tijdens de expositie zelf workshops geven en vertellen wat ze tijdens het project mee hebben gemaakt.

International Short Documentary Film Festival Plons


De Stichting Thuishaven krijgt een bijdrage voor het International Short Documentary Film Festival Plons. Thuishaven vertoont op een schip dat is ingericht als filmzaal korte documentaires. Dat gebeurt op locaties in Friesland, Groningen en Drenthe.

Concert in Heerenveen

De Stichting Collegium Vocale Fryslân heeft een toezegging gekregen voor een concert in Heerenveen. De organisator van koorprojecten werkt daarvoor samen met het Nederlands Kamerkoor.

Coulant uitbetalen

Het Cultuurfonds toont zich coulant met het uitbetalen van eerder toegezegde bedragen. Ook als een evenement of project niet (geheel) door kan gaan, kunnen bepaalde kosten toch worden vergoeden, waarbij ook aandacht is voor betaling van zzp’ers. Kijk bij vragen over een project of evenement vanwege de coronamaatregelen eens op cultuurfonds.nl/coronavragen.

Blijf je aanvraag doen!

Het Cultuurfonds Fryslân roept verenigingen, organisaties, makers in de cultuur- en natuursector op om vooral aanvragen voor financiële ondersteuning te blijven doen. Ook dit jaar is het gebruikelijke budget te besteden. Juist nu is het zo belangrijk dat dit geld van onze schenkers en van de loterijen in de sector terecht komt, om te zorgen dat makers en initiatiefnemers zo snel mogelijk weer normaal aan de slag gaan zodra de beperkingen door de coronacrisis afnemen. Ga naar cultuurfonds.nl/Aanvragen-fryslân om een aanvraag te doen.

Over het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds is voorvechter van een samenleving waarin cultuur en natuur mensen verbinden en verrijken. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. We nodigen particulieren, stichtingen en bedrijven uit om ook een bijdrage te leveren, in geld, tijd of kennis. Zo versterken we cultuur en natuur ook voor de volgende generaties. Het Cultuurfonds Fryslân is een van de twaalf provinciale afdelingen.