Gelderse Bokaal 2021 voor Jos Spijkers

Theatermaker en schrijver Jos Spijkers heeft vandaag de Gelderse Bokaal 2021 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland in ontvangst genomen. Hij ontving deze prijs vanwege zijn bijzondere inzet op cultureel gebied. John Berends, commissaris van de Koning en voorzitter van het Cultuurfonds Gelderland, reikte de prijs uit in de Gelderlandfabriek in Culemborg.
6 december 2021
Gelderse Bokaal 2021 voor Jos Spijkers

De jury bewondert Jos Spijkers vanwege zijn rol als pionier op het gebied van cultuurparticipatie. Voordat de ‘participatiesamenleving’ populair werd, richtte Jos Spijkers zich al op wat we nu cultuurparticipatie, inclusie en bijzondere doelgroepen noemen. Hij haalt de inspiratie voor zijn voorstellingen uit maatschappelijke thema’s en uit de acteurs met wie hij samenwerkt. In 2000 richtte Jos Spijkers Stichting 't Zwerk op. Als artistiek leider maakt hij theatrale documentaires met mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en culturen. Jos Spijkers werkte onder meer met daklozen, gedetineerden, de Molukse gemeenschap, kinderen met een beperking, asielzoekers, ouderen met dementie en cliënten uit de psychiatrie. De voorstellingen geven mensen een gezicht en een stem en zetten het publiek aan het denken.

De Gelderse Bokaal 

De Gelderse Bokaal wordt eens in de twee jaar toegekend aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor cultuur of natuur in Gelderland. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €5.000 voor een project op het werkterrein waarin de winnaar actief is. Daarnaast ontvangt de winnaar een speciaal ontworpen bokaal. Dit jaar wordt de bokaal ontworpen door kunstenaar Rosalie de Graaf en krijgt het de vorm van een muurschildering in de Gruitpoort in Doetinchem.

Genomineerden

De andere twee genomineerden voor de Gelderse Bokaal 2021 waren Irene Kriek uit Zutphen en Sanne Arbouw uit Tilburg. Zij ontvingen beiden een prijs van €2.500. Sanne Arbouw maakt theater met bijzondere doelgroepen. Met haar theatergezelschap Speels Collectief maakt ze theater met mensen die niet of nauwelijks de kans hebben om met kunst en cultuur in aanraking te komen. Irene Kriek maakt al meer dan twintig jaar voorstellingen. Sinds 2018 doet ze dat met haar eigen theaterstichting Woest Oost in Zutphen waar zij jong theatertalent de mogelijkheid biedt ervaring op te doen met het maken van voorstellingen.

Uitreiking

De prijs werd uitgereikt in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Muzikale optredens werden verzorgd door het kleinkunstduo Lies & Saar. De uitreiking was voor het publiek via een livestream bij te wonen. De opname van de livestream is hieronder terug te zien.

Jury 

De jury van de Gelderse Bokaal 2021 bestaat uit Corien van de Poll, zakelijk leider van theatergroep ECHO en muziektheater De Plaats, Elsbeth Rozenboom, specialist cultuurparticipatie en theaterdramaturg en bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds in Gelderland, Thomas van der Ham (voorzitter). Bij de jurering is dit jaar in het bijzonder gelet op de mate waarin de theatermakers in hun werk verbinding zoeken met de samenleving en of zij bijzondere doelgroepen betrekken bij wat ze doen. Ook is beoordeeld of in hun aanpak sprake is van diversiteit en inclusiviteit en of zij streven naar vernieuwing. Verder is bekeken of hun werk een groter publiek bereikt dan de eigen achterban en of de gekozen thema’s aansluiten bij de actualiteit.