Cultuurfonds Noord-Brabant steunt 50 projecten

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant heeft in de vergadering over het tweede kwartaal van 2018 totaal € 200.960 toegekend aan 50 natuur- en cultuurprojecten.
's-Hertogenbosch, 20 juni 2018
Cultuurfonds Noord-Brabant steunt 50 projecten

Een selectie bijzondere projecten die financiële steun krijgen zijn: 

Tegelreliëf van Ad Dekkers
De werkgroep monumentale kunst van Bond Heemschut gaat het unieke tegelreliëf kunstenaar Ad Dekkers hernemen onder auspiciën van Peter Struycken en Daniel Dekkers. Het reliëf wordt opnieuw gelegd op een passende locatie: het park van Mien Ruys rondom het door Gerrit Rietveld ontworpen gebouw van De Ploeg in Bergeijk. Bergeijk profileert zich als Rietveldgemeente. Na onthulling zal er een expositie te bezoeken zijn van het werk van Ad Dekkers in ‘De Ploeg’. Eenmalige gelegenheid om Brabant te verrijken met conceptueel werk van topkwaliteit.

Bijdrage Cultuurfonds €10.000

Sing-a-long opera Philharmonie Zuidnederland
Philharmonie Zuidnederland gaat in ’s-Hertogenbosch naast de Opera op de Parade, opera en klassieke muziek van een hoog kwalitatief niveau op een laagdrempelige manier presenteren. Op vrijdag 29 juni vindt de eerste sing-a-long plaats. Het publiek kan uit volle borst meezingen. Via led schermen zijn de teksten zichtbaar. Philharmonie Zuidnederland programmeert en organiseert de gehele productie zelf. Ambitie is om hiervan een nieuwe traditie te maken.

Bijdrage Cultuurfonds €7.5000 

Blauwe Tuinen Tilburg
Stichting Op groene voet werkt aan een klimaatbestendig Tilburg. Door particulieren te inspireren en motiveren tot beter waterbeheer. Tegels eruit, groen erin, hemelwater afkoppelen - in 3 jaar tijd dagen zij 1000 huishoudens uit het waterbergend vermogen van hun tuin te verbeteren. Zij realiseren een voorbeeldtuin, organiseren een wedstrijd voor de 'blauwste tuin' en staan bewoners bij met een ‘blauw’ klusteam van professionals.  

Bijdrage Cultuurfonds €10.000

De definitieve hoogte van het toegekende bedrag wordt altijd pas achteraf, na realisatie van het project, vastgesteld.