Cultuurfonds Utrecht stopt met Cultuurfonds Houten en Cultuurfonds Stichtse Vecht

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft sinds 2013 samenwerkingen met de gemeenten Houten en Stichtse Vecht. Dit heeft in beide gemeenten geleid tot lokale Cultuurfondsen: het Cultuurfonds Houten en het Cultuurfonds Stichtse Vecht. Na ruim vijf jaar pionieren in deze bijzondere vorm van publiek-private samenwerking heeft het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht besloten dat het tijd is voor een nieuwe koers. Daarom stopt het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht met de lokale gemeentelijke fondsen.
1 december 2020
Cultuurfonds Utrecht stopt met Cultuurfonds Houten en Cultuurfonds Stichtse Vecht
Fotocredits:
Gemeente Stichtse Vecht

In de praktijk bleek het moeilijk de lokale cultuurfondsen echt gemeenschapsfondsen te laten zijn, waarbij inwoners en bedrijven betrokken waren en bereid waren te doneren aan de fondsen. Ook het besteden van de budgetten leidde tot een spanningsveld. Het Prins Bernhard Cultuurfonds streeft er naar uitzonderlijke en bijzondere nieuwe projecten en evenementen te helpen realiseren. In het lokale veld bleek het moeilijk deze rol te vervullen, omdat het juist veelal reguliere evenementen en organisaties ondersteund moeten worden.

Terugkijken op een goede samenwerking

Het Cultuurfonds kijkt met tevredenheid terug op de goede samenwerking met beide gemeenten en op een interessante samenwerkingsperiode waarin veel is bereikt. In beide gemeenten zijn, dankzij de steun van de lokale cultuurfondsen, diverse uitzonderlijke projecten gerealiseerd. Ook is veel ervaring opgedaan met hoe de bestedingenpraktijk zo goed mogelijk op de wensen van het culturele veld afgestemd kan worden. Door de jaren heen zijn de richtlijnen van de fondsen herhaaldelijk aangepast om zo goed mogelijk in de behoeften van de cultuursector te kunnen voorzien. Daarnaast zijn er bij beide fondsen inspanningen verricht om via aanvullende particuliere fondsenwerving de fondsen tot echte gemeenschapsfondsen te maken. Bij het Cultuurfonds Stichtse Vecht heeft dit geleid tot de oprichting van de geefkring Patronen van Stichtse Vecht.

In beide gemeenten worden momenteel voorzieningen getroffen om de culturele sector in de gemeenten te blijven ondersteunen. Meer informatie hierover wordt op een later moment bekend gemaakt.