Q&A Mobiele Anjeractie

Wanneer vindt de mobiele Anjeractie plaats?
Van vrijdag 22 tot en met zaterdag 30 mei.

Wat zijn de voordelen van de mobiele Anjeractie?

 • Mobiel collecteren is veiliger; u hoeft niet met contact geld over straat.
 • De opbrengst is direct inzichtelijk.
 • De gemiddelde gift is over het algemeen hoger.
 • Alle leden van de vereniging kunnen meedoen en hun eigen netwerk benaderen

Hoe werkt mobiel collecteren?
Heel eenvoudig!

 1. Wij sturen u als ‘de coördinator’ van verenigingen of als de contactpersoon van uw stichting vlak voor de start van de collecte een sms-bericht. Hierin staat precies wat u moet doen.
 2. De coördinator stuurt dit bericht door aan alle betrokkenen bij uw organisatie, zoals leden, vrijwilligers, personeel en/of bezoekers. Hiermee wordt aan iedereen uitgelegd hoe het werkt. In het geval van een stichting stuurt de contactpersoon het niet naar de collectanten maar naar de achterban van de stichting.
 3. Via dit appje kunnen zij een ánder appje sturen naar alle contacten op zijn of haar telefoon. Of naar een deel natuurlijk. Dat kies hij of zij zelf. Met dat appje wordt op een leuke manier om een donatie gevraagd voor uw organisatie.
 4. De ontvanger van dit appje wil de ‘collectant’ graag steunen natuurlijk. Iedereen weet hoe moeilijk cultuurorganisaties het nu hebben. Als de ontvanger in het appje klikt op ‘doneer', komt er automatisch een verbinding met de bank-apps op zijn/haar telefoon.
 5. De ontvanger kiest de bank waarmee hij wil betalen, kiest een bedrag, en klaar! Het werkt net zo makkelijk als een betaalverzoek dat diegene misschien wel eens stuurt na een etentje of betaling van een gemeenschappelijk cadeau.
 6. Het voordeel is dat uw deelnemers aan deze actie niet zelf zijn of haar vrienden om geld hoeft te vragen door een berichtje te schrijven. Het appje is kant en klaar en ziet er professioneel uit.
 7. Nog een voordeel is dat de techniek zó werkt, dat we bij het Cultuurfonds precies kunnen zien hoeveel geld elke organisatie ophaalt. Dat moet ook, want zo kunnen we dit terugbetalen!

Het mechanisme lijkt een beetje op een kettingbrief. Anders dan bij kettingbrieven, is het nu de bedoeling dat de ‘collectant’ het naar zoveel mogelijk leden en vrijwilligers stuurt en zij weer naar zoveel mogelijk van hún vrienden, familie en bekenden. Hoe meer kralen aan de geefketting, hoe groter het succes!

Kunnen wij ons hiervoor nog aanmelden?
Het aanmelden voor deelname aan de mobiele collecte was mogelijk met een link in de uitnodigingsmail die wij daarvoor hebben verstuurd. De uiterlijke inschrijfdatum was 30 april 2020. Inschrijven is momenteel niet meer mogelijk.

Kunnen wij ons hiervoor nog afmelden?
Afmelden kan onderaan op het WhatsApp scherm wat opent na het openen van de SMS. Na het afmelden ontvangt u geen berichten meer van ons.

Ons contactpersoon is gewijzigd, wat nu?
Als u hierover geen contact heeft opgenomen met het Cultuurfonds of het niet zelf in Collecteweb heeft gewijzigd kunnen wij hier helaas niets meer aan doen voor deze collecte.  Het eerste SMS’je zal dan wellicht naar de verkeerde persoon zijn gestuurd. Vraag deze persoon om het eerste SMS’je te delen met de juiste coördinator of contactpersoon. Dan kan hij of zij het bericht delen met de achterban.

Ik ben geen contactpersoon meer voor de Anjeractie, jullie mogen mij niet benaderen en ik wil graag dat mijn gegevens verwijderd worden.
Dit recht heeft u uiteraard. Stuur een e-mail naar anjeractie@cultuurfonds.nl dan zullen wij uw gegevens verwijderen. Als uw vereniging wel mee wil doen aan de mobiele Anjeractie, kunt u een andere contactpersoon opnemen in Collecteweb.

Waarom is er geen fysieke collecte dit jaar?
In het kader van de coronamaatregelen is door de Nederlandse regering verzocht om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit verzoek valt niet te rijmen met een collecte waarbij collectanten langs de deuren gaan. Zelfs wanneer u de benodigde afstand kunt bewaren, gaat het in tegen het verzoek in om thuis te blijven. Het kán zijn dat eind mei dit verzoek versoepelt of ingetrokken wordt. Dit is nu echter nog onduidelijk en we willen de 75e Anjeractie wel door laten gaan. Daarom is besloten om mobiel te gaan collecteren

Ik heb geen SMS gekregen, wat moet ik doen?
Controleer in Collecteweb of uw mobiele nummer correct genoteerd is. Controleer ook uw inbox of u het bericht echt niet heeft ontvangen. Staat wellicht de coördinator niet juist in het systeem? En heeft iemand anders het eerste SMS’je gekregen? Als bovenstaande opties niet van toepassing zijn neemt u dan contact met ons op.

De naam van de vereniging of stichting klopt niet, wat nu?
Helaas kunnen wij dit voor de mobiele collecte niet meer aanpassen. U kunt wel voor de toekomst de juiste gegevens in Collecteweb invoeren.

Hoe kunnen wij ons goed voorbereiden?
Zorg dat u vast zoveel mogelijk mobiele telefoonnummers in uw telefoon zet van leden, vrijwilligers, deelnemers en personeel. U heeft de telefoonnummers nodig om het WhatsApp-bericht te kunnen sturen met de uitleg over de mobiele Anjeractie en de geeflink.
Om een bericht snel aan meerdere mensen te kunnen doorsturen is het slim om daarvoor alvast verzendlijsten aan te maken in Whatsapp. Zie hiervoor het stappenplan voor Android-toestellen of het stappenplan voor iPhone-toestellen.

Hoe zorgen we ervoor dat de actie een succes wordt? Hebben jullie tips?
Het allerbelangrijkste is dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Hoe meer mensen worden uitgenodigd om mee te doen aan de mobiele Anjeractie, hoe meer mensen zij weer benaderen met de vraag om te doneren.
De ervaring is dat de gemiddelde gift hoger is dan in de traditionele collectebus. Omdat wordt betaald met een mobiel bankieren-app, maken de meeste mensen meer dan 1 euro over.

Welke andere mogelijkheden zijn er om het bericht met verzoek tot doneren te delen?
Het WhatsApp bericht MET de link kan gekopieerd worden en via Facebook Messenger gedeeld worden in een persoonlijk bericht. Verder kan het ook op Facebook gepost worden. Het is zeer belangrijk dat de link goed en in zijn geheel gekopieerd is.

Hoe kan ik schenken zonder mobiele telefoon? 
Dat kan helaas niet bij de mobiele Anjeractie. Wel kunt u natuurlijk geld overmaken naar het Cultuurfonds. Ook dit komt terecht bij belangrijke cultuurprojecten in het land. Ga hiervoor naar www.cultuurfonds.nl/collecte.

Krijgt onze organisatie écht 100% van de opbrengst?
Omdat het Cultuurfonds 80 jaar bestaat én we de Anjeractie voor de 75e keer organiseren, mogen deelnemende organisaties de gehele netto-opbrengst (minus de transactiekosten) zelf houden. De transactiekosten zijn 18 cent per gift. Alle overige kosten, voor onder meer de communicatie en de techniek, komen voor rekening van het Cultuurfonds.

Tot wanneer is de betaallink geldig?
Betalingen kunnen gedaan worden tot 14 juli.

Hoe voorkomen we dat iemand meerdere appjes krijgt van de verschillende organisaties? 
Dit voorkomen we niet. Het kan gebeuren dat iemand meerdere WhatsApp-berichten krijgt met het verzoek om te doneren aan verschillende organisaties of zelfs van betrokkenen bij dezelfde organisatie. Het is aan de ontvanger hiervan om te bepalen óf en aan wíé hij/zij schenkt.

Ziet de collectant wie er gegeven heeft? Of wat zijn/haar eigen opbrengst is? 
Nee. Een collectant ziet niet wie er heeft gedoneerd. Halverwege de week krijgt de coördinator de tussenstand en aan het einde hoort de coördinator de eindstand. Houd er rekening mee dat de transactiekosten er nog af gaan!

Hoe veilig is de mobiele Anjeractie?
Veiligheid staat voorop bij het Cultuurfonds. We werken daarom samen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in mobiel collecteren. De Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Jantje Beton en het KwF gebruiken dezelfde techniek. Daarnaast zijn de mobiel bankieren-apps ook goed beveiligd.

Hoe en wanneer krijgen wij de opgebrachte gelden?
Wij doen ons best de uitbetaling zo spoedig mogelijk te doen, hopelijk vóór 15 juli a.s. LET OP: vanuit veiligheidsoverwergingen maakt het Cultuurfonds de opbrengst over naar het rekeningnummer dat bij ons bekend is van uw eerdere projectaanvraag.

Wat doe ik met de collectebussen die wij nog hebben?
Bewaar de bussen nog even. Voor de zomer laten we u weten wat we met de collectebussen gaan doen. Bedank!

Gaan we volgend jaar ook mobiel collecteren? 
We willen deze eerste mobiele Anjeractie eerst evalueren. We komen hier later dit jaar op terug.

Gaan we volgend jaar weer me de collectebussen langs de deuren?
Nee, we gaan niet meer collecteren met de traditionele collectebus.
Uit veiligheidsoogpunt en het is bovendien steeds lastiger om vrijwilligers te vinden.

Ik sta in het Bel-me-niet Register, waarom krijg ik wel WhatsApp-berichten over de Anjeractie?
Het Bel-me-niet Register beschermt alleen tegen ongewenste telecommunicatie. Voor ongewenste sms- of WhatsApp-berichten kunt u zich niet registreren in het Bel-me-niet Register.

Met wie kan ik contact opnemen met vragen?
Stuur een e-mail naar anjeractie@cultuurfonds.nl onder vermelding van Anjeractie en vermeld uw naam en telefoonnummer. We zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.